Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skolresor och lägerskolverksamhet

Klassresa

Att besluta om en klassresa som får till följd att föräldrarna måste ställa upp med egna pengar är i princip inte förenligt med skollagen. Däremot får en klass kollektivt arbeta ihop, eller på annat sätt samla in pengar. Klassresor är resor som initieras och arrangeras av föräldrar och elever och är av nöjeskaraktär. Vid dessa resor kan en dags ledighet beviljas. Eleverna måste söka ledigt individuellt för denna typ av resa. Deltagandet från elevernas sida är frivilligt. Under klassresor har skolan inget ansvar, det är föräldrarna som ansvarar för barnen. Personal som väljer att följa med på klassresor söker tjänstledighet med lön. Inga övriga löneförmåner (traktamente, lägerskoletillägg etc.) eller kompensationsledighet utgår.

Lägerskola

Lägerskola är en skolledd verksamhet som initieras av skolan. Lägerskola är förlagd utanför skolans lokaler och genomförs i studiesyfte. Ansvarig personal står för planering under skoltid. Föräldrar kan medverka som extra vuxenstöd, men utan formellt ansvar. Lägerskola ska vara väl förankrad hos samtliga barn/föräldrar i klassen och planeras i god tid. Lägerskola ska beviljas av rektor.

Sidan uppdaterades: