Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Idrottsprofil - Idrott • Hockey • Fotboll

Idrott, hälsa och ledarskap för ett aktivt liv

IDROTT = HÄLSA OCH GODA STUDIERESULTAT

På Samskolan vill vi stimulera och motivera våra elevers idrottsintressen. Ett rikt liv med god hälsa grundläggs med rörelse, god kondition och frisk luft. Att röra på sig ger energi och stärker förmågan att koncentrera sig i skolan för övrigt. Idag finns mycket forskning som visar starka samband mellan idrottande elever och goda studieresultat.

Studier på skolans idrottsprofil ger kunskaper om människans psykologi, ledarskap och grupprocesser, att leda grupper och sig själv, samarbeta, kommunikation och träningslära. Även fördjupning inom biologi med anatomi och fysiologi – hur människokroppen fungerar – inryms i utbildningen.

PRÖVA PÅ FLERA IDROTTSGRENAR

Samskolan är vackert beläget mitt i naturen, nära havet i Stockholms skärgård. På vår skola finns alla förutsättningar för att driva en stark idrottsprofil med möjlighet för elever att få utforska olika idrottsgrenar. På skolschemat innebär det en extra lektion idrott i veckan (3 lektioner istället 2) vilket ger möjlighet till fördjupning med utflykter.

Sedan augusti 2018 kan vi erbjuda våra elever möjligheten att välja fotbolls- eller ishockeyprofil tack vare ett framgångsrikt och väl fungerande samarbete med Saltsjöbadens IF. Träningen sköts av SIF där det finns erfarna utbildade ledare som känner eleverna väl och vi kommer utnyttja de träningsanläggningar som ligger i närområdet; Saltsjöbadens IP samt ishallen.

Alldeles utanför skolan finns ett 1370 meter långt upplyst motionsspår med utomhusgym. Intill skolan finns Tattby sporthall som möjliggör ett brett utbud av idrottsaktiviteter såsom basket, handboll, volleyboll och gymnastik och dans. Vi kommer också att möjliggöra för våra elever att testa lite mer icke traditionella idrottsgrenar såsom fäktning, klättring och kampsporter samt eventuellt utnyttja den närliggande tennishallen. Eleverna kommer alltså kunna välja en allmän inriktning alternativt en specialinriktning till fotboll eller ishockey.

Antagning till idrottsprofilen kommer att göras under vårterminen och vid skolstart i augusti 2018. Information om innehåll och former för uttagning kommer att presenteras 18 april på Samskolan där elever bjuds in på ett informationsmöte. Både Samskolans idrottslärare och SIF kommer att vara med på informationsmötet. Vi planerar att starta med en eller två grupper om vardera cirka 22-26 elever för denna idrottsprofil.

Sidan uppdaterades: