Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunikativ matematik

Med utgångspunkt i det konkreta och visuella vill vi göra matematiken spännande och utmanande. Med metoder inom bland annat Singapore-matte kommer kunskaper i matematik att fördjupas.

Kommunikativ matematik

Med utgångspunkt i det konkreta och visuella vill vi göra matematiken spännande och utmanande. Med metoder inom bland annat Singapore-matte kommer kunskaper i matematik att fördjupas. Våra elever får träna sig i att kommunicera och resonera med matematisk problemlösning i fokus. Att visualisera sitt kunnande utgör ledstjärnan i undervisningen.

Med kommunikativ matematik skapar vi en undervisning som väcker nyfikenhet, glädje och intresse för ämnet. Med utgångspunkt i det konkreta och visuella vill vi göra matematiken spännande och utmanande. Matematik är så mycket mer än siffror, regler och formler.

Undervisning baserad på forskning

Vår undervisning är baserad på forskning om hur elever lär sig bäst. Flera av lärarna har genomfört forskningsprojekt i sin egen undervisning och kommit fram till framgångsfaktorer i undervisningen.

Vi använder oss av metoder från Japan och Singapore, som är två av de länder som lyckas bäst i internationella kunskapsmätningar. Samarbete och utbyte med elever och lärare från Japan har lett till fördjupade kunskaper och bättre förståelse.

Strukturerad och lärarledd undervisning

Våra elever får träna sig i att kommunicera och resonera med matematisk problemlösning i fokus.

Kommunikativ undervisning i helklass ger eleverna möjlighet att reflektera och lära sig av varandra. Därför inleds ofta våra lektioner med ett gemensamt problem som eleverna hjälps åt att lösa. Läraren leder diskussionen i helklass kring olika lösningsmetoder, exempelvis fördelar och nackdelar med olika lösningar.

Matematiklärarna träffas regelbundet för att utveckla och samarbeta kring undervisningen. Arbetet leds av en utvecklingsledare i matematik som även handleder lärarna.

Sidan uppdaterades: