Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samskolans Engelska klasser

I Samskolans Engelska klasser är internationella samarbeten viktiga för att stärka elevernas förutsättningar och vilja att bidra till en hållbar utveckling i vår globaliserade tid

I Samskolans Engelska klasser genomförs undervisningen i biologi, fysik, kemi, teknik och matematik på engelska. Totalt cirka 20 % av undervisningstiden. Det ger bra tid till extra träning i engelska språket. Svenska begrepp som finns inom de olika ämnesdisciplinerna gås igenom och ska också säkras. Begreppsförståelsen i ämnena utvecklas genom en växelverkan mellan genomgångar på engelska överfört till svenska – och vice versa.

Samskolans internationalisering ingår i skolans vision och ambition att förbereda elever för framtiden där också världsspråket engelska utgör ett viktigt inslag. I Samskolan bygger vi framtidens skola med nytänkande pedagogik och ett omvärldsorienterat lärande. Den här satsningen är efterfrågad och stärker våra elevers kunskaper och kompetens för ett liv och ett yrkesliv i en globaliserad och föränderlig värld.

Internationella samarbeten är viktiga för elevernas kunskapsinhämtning. Vi utvecklar elevutbyten med skolor i bland annat England, Australien och Indien.

På Samskolan har vi ett globalt fokus på lärandet. Vårt mål är att våra elever ska se sig som globala medborgare med ett internationellt fokus. Undervisningen leds av ett livslångt lärande där vi vill stimulera nyfikenhet, kommunikation, kreativitet och kritiskt tänkande hos våra elever. Regelbunden kommunikation och en stark relation mellan föräldrar och lärare låter oss arbeta tillsammans så att vi kan se till att varje elev utmanas i sin kunskapsutveckling.

Läs mer i vår folder! (PDF-dokument, 4 MB)Samskolan åk 7-9.jpg

Sidan uppdaterades: