Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vem har rätt till skolbiljett/SL kort?

För att en elev i förskoleklass och grundskola ska ha rätt till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort ska båda punkterna nedan vara uppfyllda.

Skolplacering
Eleven ska vara inskriven i sin närmaste kommunala skola, räknat från barnets folkbokföringsadress. Alternativt ska vårdnadshavarna ha sökt plats i den närmaste kommunala skolan, men fått plats på en annan skola.

Avstånd mellan hem och skola
Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan elevens folkbokföringsadress och skolan där eleven är placerad ska vara längre än:

- 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
- 3 kilometer (årskurs 3–6)
- 4 kilometer (årskurs 7–9

Elever som valt att gå i en annan kommun

Elever som valt att gå i en skola i en annan kommun har inte rätt till skolbiljett.

Regler vid växelvis boende

För att en elev i förskoleklass och grundskola med växelvis boende ska ha rätt till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort ska punkterna nedan vara uppfyllda.

1. Skolplacering

Eleven ska vara inskriven i sin närmaste kommunala skola, räknat från barnets folkbokföringsadress. Alternativt ska vårdnadshavarna ha sökt plats i den närmaste kommunala skolan, men inte fått plats där.

2. Avståndskrav

Observera att avståndskravet för elever med växelvis boende är olika beroende på om båda vårdnadshavarna bor i Nacka eller om någon av dem bor i en annan kommun.

2A. Båda vårdnadshavarna bor i Nacka

Oavsett vilken adress som eleven är folkbokförd på ska gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan en av adresserna och skolan där barnet är placerad vara längre än

- 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
- 3 kilometer (årskurs 3–6)
- 4 kilometer (årskurs 7–9)

2B. En vårdnadshavare bor i Nacka, en vårdnadshavare bor i en annan kommun

Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan adressen i Nacka och skolan där barnet är placerad ska vara längre än

- 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
- 3 kilometer (årskurs 3–6)
- 4 kilometer (årskurs 7–9)

Avståndet till adressen i den andra kommunen tas inte med i bedömningen av rätten till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort.

Ansökan om Skolbiljett/SL kort görs senast den 30 maj samt 30 nov. Prövning görs inför varje termin.

Sidan uppdaterades: