Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Snö och halka

Från den 15 oktober till den 15 april har vi beredskap, dygnet runt, för att snöröja och halkbekämpa kommunens gator och vägar.

Så prioriterar vi

Vägnätet är uppdelat i tre grupper med olika prioritet när det gäller snöröjning och halkbekämpning. Prioriteringen är gjord utifrån trafiksäkerhetsaspekter samt för att säkerställa framkomligheten för utryckningsfordon och kollektivtrafik. De åtgärder som ska utföras grundar sig på en sammanvägning av väderprognoser, resultat från väderstationer och egna observationer ute i fält.

Gator med städdagar

Gator med städdagar behöver vara fria från parkerade fordon för att de ska kunna snöröjas och halkbekämpas. Om det ändå finns parkerade fordon utförs snöröjning och halkbekämpning så gott det går utifrån antalet parkerade fordon.

Här läggs snövallen

Plogningen utförs så att det inte förekommer några vallar mellan körbana och gångbana. Snövallen läggs på olika sidor av gatan eller vägen, beroende på om det finns gångbanor eller inte.

Gångbana saknas: Snövallen läggs på båda sidor eller på den sida som är lämpligast, exempelvis mot naturmark.

Gångbana på ena sidan: Snövallen läggs på den sida som saknar gångbana.

Gångbana på båda sidor: Snövallen läggs på den sida som saknar belysning.

Busshållplatser med vindskydd: Ståytan hålls fri från snövallar. Alla ytor vid hållplatser ska snöröjas och sandas.

Bortkörning av snö sker endast i undantagsfall. Under en snörik vinter kan det därför hända att vissa smala gator blir enkelriktade på grund av stora snövallar.

Så bekämpar vi halkan

  • På huvudgator och bussgator används salt eller saltlösning.
  • På lokalgator, gångbanor, parkvägar och trappor används sand med en liten andel salt.
  • På de stora cykelstråken med anslutande gångbana använder vi sopsaltare, maskiner som sopar bort snö och därefter sprider saltlösning.
  • Allmänheten får hämta sand i sandupplagen för eget bruk.

Så kan du hjälpa till

  1. Ta bort föremål som är i vägen för plogbilen, till exempel hushållssopkärl som ska tömmas.
  2. Respektera parkeringsreglerna. Felparkerade bilar försvårar snöröjningen och gör därmed framkomligheten sämre.
  3. Som fastighetsägare måste du själv bryta igenom snövallen vid din infart. Snöröjarna är tacksamma om du lägger snön på din egen tomt, istället för på gatan eller trottoaren.

Länk: Här kan du läsa mer om hur du kan underlätta snöröjningsarbetet.

Tack för att du hjälper till!

Felanmälan

Du kan felanmäla eller lämna synpunkter på Nackas vinterunderhåll. Felanmälningar tas emot och behandlas vardagar under kontorstid. Observera att vi inte agerar på felanmälningar förrän dagens planerade vinterunderhåll har genomförts.

Sidan uppdaterades: