Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Vad gäller för olika avfall?

Här kan du se vad som gäller för hämtning eller avlämning av olika typer av avfall.

Ansvar

Restavfall, matavfall, grovavfall och elavfall är kommunalt avfall under kommunalt ansvar, vilket innebär att ansvaret för att avfallet samlas in och behandlas ligger på det kommunala bolaget Nacka vatten och avfall.

Få avfall hämtat

Restavfall och matavfall

Restavfall och matavfall får endast samlas in och transporteras av Nacka vatten och avfalls upphandlade entreprenör. Övrigt kommunalt avfall ska lämnas till respektive insamlingssystem, men kan även samlas in fastighetsnära enligt nedan.

Läs mer om sophämtning här

Läs mer om matavfallsinsamling här

Grovavfall och elavfall

Ni har även möjlighet att få följande avfall hämtat av Nacka vatten och avfall:

Kontakta kundservice för beställning av abonnemang eller budad hämtning av avfall.

Förpackningar

Förpackningar ingår inte i det kommunala ansvaret. Det är producentansvar för förpackningar vilket innebär att det är producenterna som ansvarar för insamling och behandling av avfallet. Materialet kan lämnas till en återvinningsstation (läs mer om återvinningsstationer här) eller samlas in fastighetsnära av anlitad entreprenör (läs mer nedan).

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Flerbostadshus och samfällighetsföreningar som vill ha en utökad service kan beställa hämtning av förpackningar och tidningar av valfri entreprenör på marknaden. Entreprenören ska vara ansluten till Förpacknings- och tidningsinsamlingen vilket säkerställer att materialet går till återvinning. Här får du hjälp att hitta en entreprenör (FTI).

Ny förordning om producentansvar för förpackningar

För att underlätta för hushållen och bidra till ökad återvinning har regeringen beslutat om förändringar i producentansvaret*. Det innebär att alla fastigheter ska ha insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall nära bostaden senast 2025. Enbart de med tillstånd får samla in förpackningar (TIS**). Vad gäller insamling av tidningar omfattas det av kommunens ansvar från och med 2022. Insamlingen av tidningar kommer framöver fortsatt att ske både vid återvinningsstationer och genom fastighetsnära insamling där bostadsrättsföreningen/ samfälligheten upphandlar en entreprenör. Skillnaden blir att denna entreprenör behöver ha ett avtal med kommunen om rättighet att få samla in tidningspapper.

* Producenterna (genom Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTIAB) ansvarar för förpackningar och tidningar (tidningar till och med 2021).

** TIS står för Tillståndspliktigt insamlingssystem och kan på ett förenklat sätt förklaras som de producentorganisationer som får tillstånd av Naturvårdsverket att samla in förpackningar.

Det pågår fortfarande en utredning om hur insamlingssystemet kommer se ut och vi uppdaterar informationen här allteftersom.

Information finns även här:

Returpapper/tidningar

Från och med 1 januari 2022 är kommunerna ansvariga för att samla in returpapper. Ändringen gäller bara returpapper och sker som en följd av regeringens beslut att producentansvaret för returpapper ska upphöra. Precis som tidigare kan returpapper/tidningar lämnas till en av Nackas trettiotal återvinningsstationer. Läs mer om återvinningsstationerna i Nacka här.

Fastighetsnära insamling av returpapper

Föreningar som idag har avtal med en entreprenör som hämtar returpapper vid fastigheten måste se över sina avtal. Endast de fem entreprenörer som Nacka vatten och avfall har upphandlat för insamling av returpapper får anlitas efter årsskiftet. Det kan alltså innebära att man som förening kan bli tvungen att säga upp sitt avtal och istället teckna ett nytt.

Entreprenör Kundservice Hemsida
LL Bolagen info@llbolagen.se
08-728 32 80
www.llbolagen.se
PreZero atv.ost.se@prezero.com
08-519 331 20
www.prezero.se
Stena kundsupport.stockholm@stenarecycling.se
08-83 23 00
www.stenarecycling.se
Urbaser Info@urbaser.se
020-150 520
www.urbaser.se
Veolia stockholm.recycling@veolia.com
08-445 77 00 
www.veolia.se

Maxtaxa för fastighetsnära insamling

Servicenivå och pris avtalas direkt med den entreprenör som anlitas. Nacka vatten och avfall har dock tagit fram en maxtaxa där det framgår vad du som kund max ska behöva betala för tömning av returpapper fastighetsnära. Här kan du se maxtaxan. (PDF-dokument, 145 kB)

Kretsloppscentraler

På våra kretsloppscentraler kan hushåll lämna grovavfall, elavfall, återbruk, textil och farligt avfall. Läs mer om kretsloppscentralerna här.

Mobil kretsloppscentral

Våra mobila kretsloppscentral stannar på särskilda platser i kommunen enligt en turlista flera gånger per år. Här kan hushåll lämna farligt avfall, mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk och textil. Läs mer om den mobila kretsloppscentralen här.

Sidan uppdaterades: