Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Sophämtning vintertid

På den här sidan kan du läsa om hur vi jobbar med sophämtning när det snöar mycket eller är halt och om hur du kan underlätta för sophämtningen.

Så jobbar vi med sophämtning på vintern

Varje vardag, varje vecka, varje månad – året om – hämtar och hanterar vi Nackabornas sopor. Sammanlagt tömmer vi ungefär 56 000 sopkärl i månaden i Nacka. Under en vecka innebär sophämtningen att renhållningspersonalen drar kärl en sammanlagd sträcka på nästan tio mil. På vintern när det snöar mycket och är halt blir arbetet med sophämtning ännu svårare. En sopbil är stor och väger kring 20 ton när den är full så det kan vara svårt att komma fram på vintern, särskilt på de många mindre vägarna i villaområden. Därför behöver sophämtningen anpassas till snö- och halkbekämpningen.

Läs mer om kommunens snöröjning och halkbekämpning här.

Prioriteringar i sophämtningen

Snöröjning och halkbekämpning görs bland annat utifrån trafiksäkerhetsaspekter så att utryckningsfordon och kollektivtrafik kan komma fram. Gång- och cykelvägar plogas och sandas före lokalgator där en stor del av sophämtningen sker. Därför innebär större snöfall och ishalka att sophämtningen måste göra prioriteringar som kan innebära att enskilda hushåll får vänta längre på tömning. Prioriteringarna görs utifrån eventuella konsekvenser som kan uppstå för våra kunder vid senare sophämtning än planerat samt utifrån den ordning som snöröjningen och halkbekämpningen genomförs.

Prioritetsordning i sophämtningen vid större snöfall och ishalka:

 1. Först ska sopbilen ta sig fram till sjukhus, vårdboende, vårdcentral eller liknande.
 2. Därefter till förskolor och skolor, flerbostadshus, bostadsrättsföreningar med gemensam avfallsinsamling och andra verksamheter.
 3. Enbostadshus kan behöva vänta längre och målsättningen är att hämtning sker så fort som möjligt under veckan.

Information om eventuella störningar i sophämtningen hittar du här.

Om sophämtningen dröjer

Se videon där vi berättar mer om varför du ibland behöver vänta lite längre på att få ditt avfall hämtat.

Klicka på bilden nedanför för att öppna videon!

vintersopor miljöbild

Så kan du underlätta sophämtningen

Nacka vatten och avfall har ansvar för insamling av ditt avfall och för att sophämtningen ska fungera under vintern är det vissa saker som alla som bor och är verksamma i Nacka behöver tänka på inför tömning.

Om din fastighet ingår i en vägförening eller vägsamfällighet som ansvarar för underhåll, snöröjning och halkbekämpning av er vägar, är det dit ni vänder er om snö och halka som påverkar sophämtningen.

Vid behovstömning

Här listar vi viktig information till hushåll med egna avfallskärl och som vid behov av tömning rullar ut kärlen till hämtplatsen.

 • Om det är möjligt, vänta med att ställa ut kärlen till klockan 07.00 på tömningsdagen och ta in dem så snart de är tömda så att snöröjning kan göras.
 • Ställ kärlen vid infarten eller i grindöppningen, inte på trottoaren eller vägen. Om trottoaren inte kan snöröjas kanske ditt kärl inte kan tömmas.
 • Ta bort snövallar kring kärl så att vi kan nå kärlen och vid behov kan rulla fram de till sopbilen. Kom ihåg att borsta bort snö från locket och sanda runt kärlen vid behov.
 • Om kärlen inte tömts, låt dem stå kvar utställda tills de blivit tömda. Ibland tömmer vi även på helgen för att köra i kapp eventuella förseningar. Ställ kärlen jämsides med infarten på ett sätt som inte försvårar snöröjningen.
 • Fyll inte kärlen mer än att locket går att stänga. Om det blir en extra säck med sopor på grund av försening kan den ställas ut bredvid sopkärlet nästa ordinarie hämtningsdag så tas den med utan extra kostnad. Innan hämtning ska den extra säcken förvaras skyddat för att förhindra att fåglar och djur kommer åt säcken.

Under vinterhalvåret är det vanligt att påsar fryser fast i kärlen. Läs mer här hur du undviker det.

Vilken slags sopbil som används påverkar kärl ska vara vända. Här hittar du information om hur dina kärl ska vara vända.

sophämtning vintertid

Vid fast tömningsintervall

Här listar vi viktig information till den som är ansvarig för avfallsinsamlingen hos kunder med fast tömningsintervall, till exempel flerbostadshus, skolor, sjukhus och andra verksamheter.

 • Ta bort snövallar och sanda kring kärl, kärlskåp, soprum, bottentömmande behållare eller dockningsstationer för mobil sopsug så att sopbil och hämtningspersonal kan komma åt utan hinder. Kom ihåg att borsta bort snö från eventuella lock.
 • Snöröj, sanda och skotta dragvägen så att kärlen kan rullas fram till sopbilen.
 • Om behållarna inte tömts på ordinarie tömningsdag prioriteras gemensamma behållare och sophämtning sker så fort som möjligt. Ibland tömmer vi även på helgen för att köra i kapp eventuella förseningar.
 • Informera hushållen som nyttjar behållarna om fastighetens rutin vid eventuella förseningar i sophämtningen och berätta hur de ska göra med sitt avfall om behållaren är full.
 • Efter en försening tas extra säckar med hushållens soppåsar med utan kostnad vid tömning.
 • Innan hämtning ska extra säckar förvaras skyddat för att förhindra att fåglar och djur kommer åt säcken.

Sidan uppdaterades: