Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så ansluter du fastigheten till kommunalt VA

På den här sidan hittar du en överblick över de olika saker du behöver tänka på när du ska ansluta din fastighet till kommunens ledningsnät för dricksvatten och avlopp.

Är begreppen svåra att förstå? Här hittar du en liten VA-ordlista

Viktigt med god framförhållning

Att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet är en process som kräver planering och framförhållning. Det är flera steg som behöver klaras av innan vattnet slutligen kan kopplas på till fastigheten. Därför är det viktigt att du har god framförhållning både när det gäller din ansökan och i vissa steg i anslutningsprocessen.

Anslutningsprocessen – steg för steg

Så ansöker du om anslutning

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet måste du göra en ansökan om anslutning. Det gör du tillsammans med din bygganmälan via Nacka kommuns e‑tjänst för bygglov.

Läs mer om hur du gör din ansökan

Förbindelsepunkt

För varje fastighet som ska anslutas till kommunalt VA krävs en förbindelsepunkt. Den ligger normalt vid fastighetsgränsen och är punkten där fastighetens VA-ledningar möts av det kommunala ledningsnätet. Förbindelsepunkten är vanligen placerad 0,3 till 0,5 meter utanför tomtgräns.

Ibland finns redan en befintlig förbindelsepunkt vid fastigheten, men oftast behöver Nacka vatten och avfall anlägga en ny.

Läs mer om förbindelsepunkter

Vem ansvarar för vad?

Som fastighetsägare ansvarar du för hela VA-anläggningen som ligger inom fastigheten fram till förbindelsepunkten. Nacka vatten och avfalls ansvar sträcker sig från förbindelsepunkten och vidare ut till det kommunala ledledningsnätet i gatan.

Läs mer om fastighetsägarens ansvar

Avtal om frischakt

När du ansluter din fastighet till det kommunala VA-nätet behöver vi din påskrift för ett så kallat frischaktsavtal för att underlätta arbetet med anslutningen.

Läs mer om frischaktsavtalet här

Behöver din fastighet LTA?

När det kommunala ledningsnätet för VA byggs ut i förnyelseområden kan det behövas ett LTA-system för att fastigheten ska kunna anslutas. LTA står för "lätt trycksatt avlopp".

Här kan du läsa mer om installation av LTA

Ska du ansluta ditt fritidshus?

Om du vill ansluta ditt fritidshus till kommunalt vatten och avlopp kan du läsa och ladda ner vår broschyr Utbyggnad av vatten och avlopp i fritidshusområde (PDF-dokument, 939 kB).

Byggvatten och länshållningsvatten

Om du behöver tillfälligt vatten under byggtiden så kan du beställa byggvatten. Om ditt bygge orsakar utsläpp av förorenat vatten måste du följa reglerna för hantering av så kallat länshållningsvatten.

Läs mer om byggvatten och länshållningsvatten

Bor du i ett förnyelseområde?

Om du bor i ett område där kommunalt vatten och avlopp planeras kan du hitta all information om dessa projekt på Nacka kommuns webbplats:

Här planerar och bygger vi (Nacka kommuns webb)

Sidan uppdaterades: