Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Vattenavläsning

Om- och nybyggnation av vattenmätare i fastighet

En vattenmätare monteras i fastigheten. Nacka vatten och avfall tillhandahåller vattenmätaren och monterar den. Mätarkonsolen ägs och installeras av fastighetsägaren.
  • Fastighetsägaren ska tillhandahålla en lättåtkomlig och uppvärmd plats enligt Nacka vatten och avfalls anvisningar för montering av vattenmätaren. Den får inte byggas in såvida man inte monterar ett vattenmätarskåp. Vattenmätaren får inte placeras bakom tung utrustning.
  • Nacka vatten och avfall har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och har ensam befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.
  • Fastighetsägaren ska montera en konsol som passar en vattenmätare med längden 190–220 mm.
  • Fastighetsägaren är skyldig att skydda vattenmätaren mot värme, kyla och stötar så att den inte skadas.
  • En backventil ska monteras av fastighetsägaren vid om- och nybyggnad.
  • Vattenledningen ska vara heldragen utan skarvar från förbindelsepunkten till vattenmätarkonsolen. Om en skarvning är nödvändig ska den vara svetsad.


Bilden nedan visar en illustration av godkänd mätarplats. Vattenmätaren ska monteras horisontellt i vattenmätarkonsol, med avstängninsventiler och en backventil.Mätarplats ritning.png

Har du några frågor?

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om installation eller ombyggnation av din vattenmätarplats.

Telefon kundservice: 08-718 90 00
E-post: kundservice@nvoa.se

Sidan uppdaterades: