Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Vattenavläsning

Om- och nybyggnation av vattenmätare i mätarbrunn

En vattenmätare monteras i mätarbrunnen. Nacka vatten och avfall tillhandahåller vattenmätaren och monterar den. Mätarbrunn och mätarkonsol ägs och installeras av fastighetsägaren.

Utförande av mätarbrunn

Det finns två alternativ till placering av mätare i mätarbrunn. Antingen monteras mätaren på väggen i brunnen eller via en mätarbrunnsinsats.

Kriterier för godkänt utförande

För att mätarbrunnen ska vara godkänd måste nedanstående kriterier vara uppfyllda:

  • Fri nedstigningsöppning med diameter av minst 600 mm
  • Stege av korrosionshärdigt material
  • Brunnen får inte vara ansluten till avlopp
  • Brunnen ska vara lättåtkomlig och vegetation/buskage ska röjas undan (minst en meter fritt runt brunnen)
  • Mätaren monteras horisontellt på vägg 700 mm från botten eller via en vattenmätarbrunnsinsats med upphissningsmöjlighet 500 mm över markhöjd
  • Mätarkonsolen ska vara försedd med avstängningsventiler, backventil och skjutbar hylsa samt vara anpassad för vattenmätarens storlek

Uppfyller utförandet av din vattenmätarplats i brunnen ovanstående kriterier behöver ingen åtgärd utföras.

Behöver du åtgärda din vattenmätarbrunn?

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att mätarbrunnens utförande överensstämmer med rådande krav och lagstiftning. Kontakta valfritt VVS-företag för att få hjälp. Du kan använda informationen på den här webbsidan som underlag.

mätarbrunnar
Bilderna ovan visar godkänd montering av vattenmätare (till vänster) och ej godkänd montering (till höger).

Godkänd vattenmätarbrunnsinsats

Vattenmätarbrunnsinsats är ett annat alternativ till att montera mätaren på väggen. En eller flera mätare monteras i brunnsinsatsen och vid service och mätarbyte kan anordningen lyftas upp från brunnen.

mätarbrunnsinsats
Bild: Mätarbrunnsinsats

Byte av vattenmätarplacering

Möjligheten att flytta vattenmätarplacering från brunn till fastigheten är också ett alternativ. För mer information om detta är ni välkomna att kontakta oss.

Har du några frågor?

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om installation eller ombyggnation av din vattenmätarplats.

Telefon kundservice: 08-718 90 00
E-post: kundservice@nvoa.se

Sidan uppdaterades: