Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Vattenavläsning

Om- och nybyggnation av vattenmätare i mätarbrunn

En vattenmätare monteras i mätarbrunnen. Nacka vatten och avfall tillhandahåller vattenmätaren och monterar den. Mätarbrunn och mätarkonsol ägs och installeras av fastighetsägaren.

Utförande av mätarbrunn

Det finns två alternativ till placering av mätare i mätarbrunn. Antingen monteras mätaren på väggen i brunnen eller via en mätarbrunnsinsats. Du hittar mer information om mätarbrunnsinsatsen längre ner på sidan.

Kriterier för godkänt utförande

För att mätarbrunnen ska vara godkänd måste nedanstående kriterier vara uppfyllda:

  • Fri nedstigningsöppning med diameter av minst 600 mm
  • Stege av korrosionshärdigt material
  • Brunnen får inte vara ansluten till avlopp
  • Brunnen ska vara lättåtkomlig och vegetation/buskage ska röjas undan (minst en meter fritt runt brunnen)
  • Mätaren monteras horisontellt på vägg 700 mm från botten eller via en vattenmätarbrunnsinsats med upphissningsmöjlighet 500 mm över markhöjd
  • Mätarkonsolen ska vara anpassade för vattenmätarens storlek och vara försedd med avstängningsventiler och skjutbar hylsa.

Om utförandet av din vattenmätarplats i brunnen uppfyller ovanstående kriterier behöver ingen åtgärd utföras.

Exempel på godkänd montering i mätarbrunn

Bilden nedan visar godkänd montering av vattenmätare i brunn, där mätaren är lättåtkomlig och monterad i vattenmätarkonsol.

godkänd mätarbrunn.jpg

Exempel på ej godkänd montering i mätarbrunn

Bilden nedan visar en mätarplats som inte är godkänd eftersom vattenmätaren inte är monterad i vattenmätarkonsol och dessutom svåråtkomlig nära mark.

ej godkänd mätarbrunn.jpg

Godkänd vattenmätarbrunnsinsats

Vattenmätarbrunnsinsats är ett annat alternativ till att montera mätaren på väggen. En eller flera mätare monteras i brunnsinsatsen och vid service och mätarbyte kan anordningen lyftas upp från brunnen.

mätarbrunnsinsats
Bild: Mätarbrunnsinsats

Behöver du åtgärda din vattenmätarbrunn?

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att mätarbrunnens utförande överensstämmer med rådande krav och lagstiftning. Kontakta valfritt VVS-företag för att få hjälp. Du kan använda informationen på den här webbsidan som underlag.

Byte av vattenmätarplacering

Möjligheten att flytta vattenmätarplacering från brunn till fastigheten är också ett alternativ. För mer information om detta är ni välkomna att kontakta oss.

Har du några frågor?

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om installation eller ombyggnation av din vattenmätarplats.

Telefon kundservice: 08-718 90 00
E-post: kundservice@nvoa.se

Sidan uppdaterades: