Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utmärkelsen Lära

Lära är ett pris som uppmärksammar och hyllar inspirerande pedagoger som är anställda vid Nackas förskolor eller skolor - fristående som kommunala- från förskola till vuxenutbildning. Nackaborna nominerar kandidaterna och utser vinnarna. Ta chansen att rösta på din favoritpedagog!

Utmärkelsen delas ut årligen sedan 2021, och ska uppmuntra och motivera pedagoger i deras arbete med områden som är viktiga ur ett samhälls- eller kvalitetsperspektiv. Utmärkelsen utgår varje år från olika aktuella teman.

Vinnarna av utmärkelsen LÄRA 2023 hyllades på Lära-dagen

Fredagen den 9 februari samlades rektorer, huvudmän och andra inbjudna för att fira Lära-dagen i Nacka stadshus. Det blev en festlig förmiddag med fokus på 2023 års pristagare och de områden som utmärkelsen handlade om detta år.

Inledningstalare 670x715.jpgAnnmarie Palm, kundbemötandechef i Nacka kommun var Lära-dagens moderator och hon inledde dagen genom att lämna ordet över till de två inledningstalarna - Eivor Örenmark (M) som är utbildningsnämndens ordförande samt Veronica Grimheden Myhrström - utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör.

Område Extra anpassningar och särskilt stöd

Nedan ser vi alla glada vinnare inom området "Extra anpassningar och särskilt stöd - Maria Rubio, Noblaskolan Nacka Strand till vänster samt pedagogerna på Saltsjö-Duvnäs Montessoriförskola.

Pristagare 2023 Extra anpassning.jpg

Hanna Rondahl höll en föreläsning med titel "Extra anpassningar – vems ansvar?". Hanna väckte frågor kring vad som egentligen är extra anpassningar och ville inspirera skolor att samverka kring elever och dra nytta av kollegiala samtal för att bättre kunna stötta eleverna.
Längst ner på sidan hittar du en film med båda föreläsningarna.
Här kan du ladda ner Hanna Rondahls åhörarkopior (PDF-dokument, 406 kB)

Hanna Rondahl 670x715.jpg

Område Naturvetenskap, matematik och teknik

Vinnare inom området "Naturvetenskap, matematik och teknik" var ämneslaget matematiklärare på Nacka gymnasium samt Julia Wannberg från Sågtorpsskolan.

Ämneslaget representerades av fem lärare som du ser på bilden nedan tillsammans med Julia Wannberg, till höger.

Pristagare 2023 Naturvetenskap matematik teknik.jpg

Per Sund föreläste på temat "Barn och elever som aktiva medskapare i naturvetenskaplig undervisning". Per gav deltagarna på LÄRA-dagen tips om hur man kan vända på upplägget på en lektion för att fånga elevernas intressen och vi fick alla lära oss hur fotosyntesen faktiskt fungerar!

Per Sund.jpg

Föreläsningarna från Lära-dagen 2024

I blocket nedan hittar du en film med inledningstalarna - Eivor Örenmark (M) som är utbildningsnämndens ordförande samt Veronica Grimheden Myhrström - utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör.

Cirka 5 minuter in i filmen börjar Hanna Rondahls föreläsning och cirka 46 minuter in kommer Per Sunds föreläsning.

Filmen är textad på svenska.

Utmärkelsen LÄRA 2023

Vinnarna av utmärkelsen LÄRA 2023

Området "Extra anpassningar och särskilt stöd"

Årets lärinspiratör 2023: Maria Rubio - Noblaskolan Nacka Strand

Maria_Rubio_670.jpgMaria ser varje elev som en egen individ och förstärker de förmågor som elever redan har samt utveckla de svagas förmågor. Maria är tydlig och strukturerad i arbetet hon gör med elevgruppen, individer och arbetslag. Alla får känna sig sedda och trygga och hon låter eleverna utvecklas i egen takt. Maria brinner för sin roll som specialpedagog och för att alla barn oavsett funktionsförmåga ska tycka att det är roligt att lära. Genom att se möjligheten i det omöjliga hjälper Maria även sina kollegor att tänka om och se dagens utmaningar i skolan som något positivt.


Årets lärteam 2023: Pedagogerna på Saltsjö-Duvnäs Montessoriförskola

Saltsjö_duvnäs_670.jpgPedagogerna på Saltsjö-Duvnäs Montessori-förskola anpassar lärmiljön efter varje barns behov vilket främjar lärandet och ger möjlighet att upptäcka eventuella behov av extra stöd. Pedagogerna har skapat en genomtänkt och trygg miljö för barnen. De arbetar på ett varierat sätt där experiment, utflykter, teaterbesök, utomhuslek och mycket annat är en del av barnens vardag. Det finns en fin sammanhållning mellan pedagoger och barn men även mellan barnen vilket i kombination med de varierande aktiviteterna i den trygga miljön stärker barnens självkänsla.

Området "Naturvetenskap, matematik och teknik"

Årets lärinspiratör 2023: Julia Wannberg - Sågtorpsskolan

Julia Wannberg_670.jpgPå Julias lektioner får eleverna kreativa uppgifter som inbjuder till egen fantasi, eftertänksamhet och samarbete. Julia letar ständigt efter nya sätt att arbeta eller utveckla sätt hon har arbetat med tidigare och eleverna är delaktiga i hur fortsättningen av arbetet ska ske. Julia är en förebild som lärare och vuxen. I sin undervisning ser hon eleven och väver in det viktiga samspelet mellan elever och hur vi är mot varandra. Hon ser och tillmötesgår de barn som har svårigheter i matematikens språk. Hon ser varje individ och dess förmåga att växa och utväxlas och finna glädjen i matematiken.

Årets lärteam 2023: Ämneslaget matematiklärare, Nacka gymnasium

NAcka gymnasium_670.jpgMatematiklärarna på Nacka gymnasium har varje vecka ämneshandledning för att stötta eleverna. Lärarna blir knappt släppta från salarna när handledning är slut för eleverna vill ha mer! Utöver att stötta elever med svårigheter satsar ämneslaget även på att ge mer till de elever som redan upptäckt matematiken.

De ordnar kvaltävling till Matematik-SM, Pi-tävlingar och har seminarium i problemlösning varje vecka. De stöttar de elever som vill mer, till exempel läsa matematikkurser på Stockholms universitet. Våren 2023 arrangerades Nacka Mattenatt då många lärare ställde upp klockan 15–22 för att stötta inför de nationella proven.

Områden och kategorier 2023

2023 delas priset ut i två kategorier

 • Årets lärinspiratör - Med lärprocessen och barnet/eleven i fokus gör pedagogen lärandet mer lustfyllt och stimulerande samt inspirerar och engagerar kollegor till ett utökat lärande.

 • Årets lärteam – Med lärprocessen och barnet/eleven i fokus, utvecklar pedagogerna tillsammans nya arbetssätt och delar med sig av sin kunskap till varandra.

Områden för år 2023

Utbildningsnämnden har valt att i år fokusera på de två områdena nedan

 • Extra anpassningar och särskilt stöd
  Pedagoger som lyckas extra väl med elever som är i behov av särskilda anpassningar, till exempel elever som har funktionsnedsättningar eller särskilt begåvade elever. Pedagoger som lyckas främja elevers närvaro i skolan genom sitt arbete.
 • Naturvetenskap, matematik och teknik
  Pedagoger som stimulerar till nyfikenhet och lärande inom naturvetenskap, matematik och teknik.

Tidplan för LÄRA-utmärkelsen 2023

 • Nomineringsperioden 1–30 september är avslutad.
 • Under oktober arbetar en arbetsgrupp med att vaska fram de nominerade kandidater som går vidare till röstning.
 • Röstningen pågick 1–30 november.
 • Den 15 januari 2024 tillkännagavs vilka som är mottagare av 2023 års utmärkelse.
 • Prisutdelning skedde på LÄRA-dagen den 9 februari 2024.

Sidan uppdaterades: