Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utmärkelsen Lära

Lära är ett pris som uppmärksammar och hyllar inspirerande pedagoger som är anställda vid Nackas förskolor eller skolor - fristående som kommunala- från förskola till vuxenutbildning. Nackaborna nominerar kandidaterna och utser vinnarna. Ta chansen att rösta på din favoritpedagog!

Utmärkelsen delas ut årligen sedan 2021, och ska uppmuntra och motivera pedagoger i deras arbete med områden som är viktiga ur ett samhälls- eller kvalitetsperspektiv. Utmärkelsen utgår varje år från olika aktuella teman.

2023 delas priset ut i två kategorier

 • Årets lärinspiratör - Med lärprocessen och barnet/eleven i fokus gör pedagogen lärandet mer lustfyllt och stimulerande samt inspirerar och engagerar kollegor till ett utökat lärande.

 • Årets lärteam – Med lärprocessen och barnet/eleven i fokus, utvecklar pedagogerna tillsammans nya arbetssätt och delar med sig av sin kunskap till varandra.

Områden för år 2023

Utbildningsnämnden har valt att i år fokusera på de två områdena nedan

 • Extra anpassningar och särskilt stöd
  Pedagoger som lyckas extra väl med elever som är i behov av särskilda anpassningar, till exempel elever som har funktionsnedsättningar eller särskilt begåvade elever. Pedagoger som lyckas främja elevers närvaro i skolan genom sitt arbete.
 • Naturvetenskap, matematik och teknik
  Pedagoger som stimulerar till nyfikenhet och lärande inom naturvetenskap, matematik och teknik.
Nominera pedagoger till utmärkelsen LÄRA 2023

Tidplan för LÄRA-utmärkelsen 2023

 • Nomineringsperiod 1–30 september
 • Under oktober arbetar en arbetsgrupp med att vaska fram de nominerade kandidater som går vidare till röstning.
 • Röstningen pågår 1–30 november
  Den 1 november kommer ett omröstningsformulär vara tillgängligt på denna sida.
 • Den 15 januari 2024 tillkännages vilka som är mottagare av 2023 års utmärkelse.
 • Prisutdelning sker på LÄRA-dagen den 9 februari 2024.

Har du frågor?

Här hittar du svar på frågor om Lära.

Sidan uppdaterades: