Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utmärkelsen Lära

Lära är ett pris för att uppmärksamma och hylla inspirerande pedagoger som är anställda vid Nackas förskolor eller skolor. De nominerade kandidaterna utses av Nackabor. Ta chansen att rösta på din favoritpedagog!

Vinnare av utmärkelsen LÄRA 2022

Vinnare i området Språk-, läs- och skrivutveckling

Årets lärinnovatör: Helen Hällback, Sågtorpskolan

Helen Hällback, sågtopsskolan_670.jpgHelen är lyhörd för olika barns sätt att lära och inspirerar till inlärning genom nya lösningar.

Med sitt sätt att se individen och anpassa undervisningen når Helen även elever med utmaningar eller koncentrations-svårigheter.


Årets lärspridare: Wera Wenzeck-Örlü, Noblaskolan Saltsjö-Boo

Wera Wenzeck-Örlü 335x367.jpgWera har en unik förmåga att engagera och entusiasmera eleverna till språkinlärning och språkutveckling.

Genom att uppmärksamma och se varje elev har Wera skapat ett unikt språkcentrum som alla elever vill vara en del i.


Årets lärteam: Boo gårds förskola, avdelningen Skeppet

Boo Gårds förskola avd skeppet_670x715.jpgPedagogerna på avdelningen Skeppet arbetar med språk-, läs- och skrivutveckling
varje vecka och de engagerar sig varje dag för att barnen ska trivas och lära sig.

Pedagogerna arbetar med nya roliga arbetssätt som barnen älskar.

Från vänster till höger Olivia Lindfors, Jenny Sörman Kullnes (på telefon Kerstin Persson som var sjuk)

Vinnare i området Trygghet och studiero

Årets lärinnovatör: Jennifer Anderson, Orminge skola

Jennifer Andersson, Orminge skola_670.jpgJennifer är en engagerad och omtyckt pedagog som har skapat en bättre studiero i gruppen genom att utmana och stimulera barnen.

Jennifer skapar nya miljöer och aktiviteter där barnen erbjuds kreativa och innehållsrika dagar.


Årets lärspridare: Dani del Gaiso, Noblaskolan Saltsjö-Boo

Dani del Gaiso - Noblaskolan Saltsjö Boo_670.jpgMed ett enormt engagemang, tryggt lärande, respekt för individen och varje persons individuella utmaningar, gör Dani skolan till en viktig och bra plats för alla.

Dani är en hjälte i vardagen, för allas våra ungar.


Årets lärteam: Pedagoger mot yngre åldrar, Tollare förskola

Tollare förskola - Pedagoger mot yngre åldrar_670x715.jpgPedagogerna på Tollare förskola har skapat ett nytt arbetssätt med
fokus på inkludering och trygghet.

I arbetet med drama kopplat till förskolans
värdegrundsarbete har de gett barnen en arena av tillhörighet och positiva sammanhang.


Stående från vänster: Nova Jalmebro, Elin Andersson, Calle Andersson, Sara Lundgren, Selama Berhane, Emanuel Landmark, Nicole Bergh. Sittande från vänster: Carola Sahlén, Ellen Jildeteg.
Ej på bild: Björn Eriksson, Mirja Sandin.

Utmärkelsen delas ut årligen med start 2021, och ska uppmuntra och motivera pedagoger i deras arbete med områden som är viktiga ur ett samhälls- eller kvalitetsperspektiv. Utmärkelsen kommer varje år utgå från olika aktuella teman.

Lära delas ut i tre kategorier

  • Årets lärspridare – Med lärprocessen och barnet/eleven i fokus uppdaterar och förädlar pedagogen sin kunskap och delar med sig till andra.
  • Årets lärinnovatör – Med lärprocessen och barnet/eleven i fokus, lär pedagogen nytt och skaffar helt ny kunskap samt testar nya arbetssätt.
  • Årets lärteam – Med lärprocessen och barnet/eleven i fokus, utvecklar pedagogerna tillsammans nya arbetssätt, håller sig ständigt uppdaterade och delar med sig av sin kunskap till varandra.

Process och hålltider för utmärkelsen LÄRA

  • Nominering var öppen hela september månad.
  • Röstningen var öppen 24 oktober - 14 november.
  • Den 9 december tillkännagavs vilka som tilldelats utmärkelsen 2022.
  • Prisutdelning sker på LÄRA-dagen den 19 januari 2023.

Har du några frågor?

Här hittar du svar på frågor om Lära.

Sidan uppdaterades: