Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

För dig som är anordnare

Här finns information till dig som är auktoriserad anordnare av hemtjänst, ledsagning och avlösning.

Det är följande villkor som gäller för anordnare auktoriserade i Nacka kommuns kundval för hemtjänst, ledsagning och avlösning:

Undrar ni vilka vård- och omsorgsutbildningar godkänns för hemtjänstpersonal? Mer information hittar ni nedan:

Behöver ni ändra verksamhetsansvarig eller geografiskt område? Fyll i ändringsansökan nedan och skicka till kos@nacka.se så kommer en kvalitetsutvecklare kontakta er.

Har ni gemensamma kunder med nattpatrullen? Läs rutinerna nedan inför informationsöverföring:

Rutiner för informationsöverföring mellan hemtjänstanordnare och natt.pdf

Information om befintliga anordnare inom kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning finns i länken nedan:

Jämföraren (nacka.se)

Om ni som anordnare vill ändra uppgifter i jämföraren skicka gärna ett mejl till kos@nacka.se Ange i rubriken att det handlar om hemtjänst.

Mer information

Allmän orientering

Nacka kommun har ungefär 1400 kunder som har beviljats hemtjänst, avlösning eller ledsagning. Det finns för närvarande 19 anordnare.

VAD INGÅR I KUNDVALET?

Kundvalet omfattar hemtjänst med personlig omvårdnad och service, samt ledsagning och avlösning enligt SoL (Socialtjänstlagen). Kundvalet innefattar inte avlösning till barn och ungdomar under 20 år. Kundvalet omfattar inte trygghetslarm, hemtjänstinsatser nattetid och matdistribution. Dessa tjänster är en del av andra upphandlingar.

Hemtjänsten riktar sig till personer i alla åldrar. Ledsagning och avlösning riktar sig till vuxna personer. I målgruppen ingår äldre, barn och vuxna med funktionsnedsättningar och sjukdomar, personer med demenssjukdomar, personer med missbruksproblem, samt personer med behov av vård i livets slutskede.

Godkända utbildningar

Läs mer om hemtjänst, ledsagning och avlösning i Nacka

Fallrapport ordinärt boende

Vård i Samverkan 2020

Rutiner för informationsöverföring mellan hemtjänstanordnare och nattpatrull. Här finns information om hur ni ska meddela varandra när en kund ska göra uppehåll i sin natthemtjänst

Här kan du läsa mer om vår policy för persontransporter inom hemtjänsten (PDF-dokument, 139 kB)

Ersättning

CHECKBELOPP KRONOR PER TIMME 2023
Hemtjänst, ledsagning och avlösning
Privat anordnare, inklusive momskompensation 473
Kommunal anordnare 446

CHECKBELOPP KRONOR PER TIMME 2022
Hemtjänst, ledsagning och avlösning

Privat anordnare, inklusive momskompensation 461

Kommunal anordnare 435

CHECKBELOPP KRONOR PER TIMME 2021

Hemtjänst, ledsagning och avlösning
Privat anordnare, inklusive momskompensation 443
Kommunal anordnare 418

Samtliga kostnader för uppdraget ingår i checkbeloppet. Ersättningen per timme utgår för faktiskt utförd tid hos kund. Den är beräknad så att den ska täcka lönekostnaderna för restid och annan kringtid som inte utförs hos kunden.

I ersättningen för ledsagning ingår aktivitetsersättning. Aktivitetsersättningen ska täcka ledsagarens omkostnader vid utförandet av insatsen. Den kan till exempel användas till inträden vid aktiviteter och resor som görs tillsammans med kunden.

Beloppen är olika då privata anordnare inte får dra av ingående moms. Därför får de en momskompensation som för närvarande är 6 procent.

Anvisningar för tidsredovisning

Nacka kommun använder mobil återrapportering för hemtjänst, ledsagning och avlösning enligt SoL.

För information om mobil återrapportering

Vid tidrapportering för kunder som tillfälligt vistas i Nacka vänligen kontakta personerna nedan.

KONTAKT

För frågor om tidsredovisning kontakta:

Äldreenheten: Yvonne Schultze 08-718 98 10 yvonne.schultze@nacka.se

Omsorgsenheten: Maria Westin 08-718 76 05 maria.1.westin@nacka.se

Sidan uppdaterades: