Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hemtjänst

Har du svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet? Då kan du ansöka om hemtjänst.

Hemtjänst

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning har svårigheter att sköta ditt hem eller din omvårdnad kan du få hemtjänst. Hjälpen syftar till att du ska kunna bo kvar hemma och leva ett självständigt liv. Du kan få hjälp med både fysiska, psykiska och sociala behov.

Här kan du läsa mer om de olika typer av insatser som erbjuds inom hemtjänst:

Hemtjänst

Med hemtjänst avses service och personlig omvårdnad i din bostad. Serviceinsatser beviljas vanligtvis enligt ansökan utan utredning.

I hemtjänstbegreppet ingår även avlösning av anhörigvårdare samt ledsagning. Omvårdnadsinsatser beviljas för dig, som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning har svårigheter att helt eller delvis, sköta hemmet eller din egen omvårdnad.

Du kan få hjälp med allt det som du själv inte klarar utifrån individuella behov och en skälig levnadsnivå.

Hemtjänst under natten

Om du behöver hjälp under natten så får du hjälp av Nattpatrullen (kommunal regi). Nattpatrullen utför hemtjänst nattetid och arbetar mellan klockan 22.30-07.30. Nattpatrullen besöker dig en eller flera gånger på natten beroende på vilka behov du bedöms ha. För att du ska kunna få hjälp på natten måste du lämna en uppsättning nycklar till kommunens nattpatrull så att de kan komma in när du behöver hjälp. Du behöver också lämna nycklar till eventuellt säkerhetslås och till din entré/portlås.

Här kan du läsa mer om hemtjänst under natten.

Avlösning i hemmet

Du som vårdar en närstående kan få avlösning i hemmet. Det innebär att du får avlastning för att få möjlighet till egna aktiviteter.

Läs mer om Avlösning i hemmet här

Ledsagning

Ledsagning innebär hjälp att komma ut på fritids- eller kulturella aktiviteter utanför hemmet. Ledsagning kan beviljas dig som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan ta dig till aktiviteten själv.

Läs mer om Ledsagning här.

Så här ansöker du

Här kan du läsa om hur du ansöker om hemtjänst.

Kundval - du väljer själv

Om du beviljas hemtjänst väljer du själv vilket hemtjänstföretag som ska utföra insatsen. Alla godkända hemtjänstföretag (anordnare) i Nacka finns presenterade i Jämföraren. Du kan också kontakta äldreenheten för att få mer information om vilka alternativ som finns.

Hitta hemtjänstföretag här Gå till Jämföraren

Om du inte kan eller vill välja hemtjänstföretag

I vissa situationer, när du inte kan välja hemtjänstföretag själv, kan du tilldelas ett från en i förväg framtagen lista (icke-val). Denna lista kan exempelvis användas om du på grund av sjukdom har svårt att välja hemtjänstföretag, eller om du inte vet vilket du vill välja. Du har alltid rätt att byta hemtjänstföretag.

Här kan du läsa vilka hemtjänstföretag som finns för dig som inte kan välja själv.

Sidan uppdaterades: