Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hemtjänst

Har du svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet? Då kan du ansöka om hemtjänst.

Hemtjänst


Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning har svårigheter att sköta ditt hem eller din omvårdnad kan du få hemtjänst. Hjälpen syftar till att du ska kunna bo kvar hemma och leva ett självständigt liv. Du kan få hjälp med både fysiska, psykiska och sociala behov.

Så här ansöker du

Här kan du läsa om hur du ansöker om hemtjänst.

Kundval - du väljer själv

Om du beviljas hemtjänst väljer du själv vilken anordnare som ska utföra insatsen. Alla godkända anordnare i Nacka finns presenterade i Jämföraren. Du kan också kontakta äldreenheten för att få mer information om vilka alternativ som finns. Du har alltid rätt att byta anordnare.

Hitta hemtjänstanordnare här Gå till Jämföraren

Om du inte kan eller vill välja anordnare

I vissa situationer, när du inte kan välja hemtjänstutförare själv, kan du tilldelas en utförare från en i förväg framtagen lista (icke-val). Denna lista kan exempelvis användas om du på grund av sjukdom har svårt att välja utförare, eller om du inte vet vilken utförare du vill välja. Du har alltid rätt att byta utförare.

Här kan du läsa vilka anordnare som finns för dig som inte kan välja själv.

Hemtjänst under natten

Om du behöver hjälp under natten så får du hjälp av Nattpatrullen (kommunal regi). Nattpatrullen utför hemtjänst nattetid och arbetar mellan klockan 22.30-07.30. Nattpatrullen besöker dig en eller flera gånger på natten beroende på vilka behov du bedöms ha. För att du ska kunna få hjälp på natten måste du lämna en uppsättning nycklar till kommunens nattpatrull så att de kan komma in när du behöver hjälp. Du behöver också lämna nycklar till eventuellt säkerhetslås och till din entré/portlås.

För att få hjälp av nattpatrullen behövs ett biståndsbeslut från socialtjänstens äldreenhet. Så här ansöker du om hemtjänst på natten.

Kontaktuppgifter Nattpatrull

Telefon: 08-718 77 46, telefonsvarare.
Lämna namn och telefon nummer så blir du kontaktad.
Fax: 08-718 87 52
E-post: nattpatrullen@nacka.se

Sirpa Tampio Wallebom, verksamhetschef
Telefon: 08-718 97 38
E-post: sirpa.tampio-wallebom@nacka.se

Sonja Dupé, biträdande verksamhetschef
Telefon: 08-718 90 38 
E-post: sonja.dupe@nacka.se

Obs! Larmpatrullens personal kan endast rycka ut till kunder som själva har larmat.

Om du som anhörig (eller hemtjänstutförare) är orolig och inte kan komma in hos, eller få kontakt med, en av våra kunder som har trygghetslarm kan du vända dig till SOS Alarm på telefon 114 14 för att få hjälp (öppet dygnet runt, alla dagar under året). Påtala då till Räddningstjänsten att din närstående /kund har trygghetslarm/larmpatrull. Räddningstjänsten kan i så fall kontakta Larmpatrullen som kan vara behjälplig med att öppna dörren hemma hos kund/närstående.

Frågor om trygghetslarm

Ring telefon: 08-718 77 46 (telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer så blir du kontaktad)

Teknisk support måndag-fredag 08-598 456 49
Fax: 08-718 87 52
E-post: larmpatrullen@nacka.se

Sirpa Tampio Wallebom, verksamhetschef
Telefon: 08-718 97 38
E-post: sirpa.tampio-wallebom@nacka.se

Sonja Dupé, biträdande verksamhetschef
Telefon: 08-718 90 38 
E-post: sonja.dupe@nacka.se

Trygghetskamera

En trygghetskamera är en kamera som installeras i ditt hem. Genom kameran kan behörig personal göra tillsynsbesök utan att störa eller riskera att väcka dig. Du kan få tillsyn via kameran en eller flera gånger per natt. Här kan du läsa mer om trygghetskamera.

Guldkant i vardagen

Guldkanten vänder sig till dig som fyllt 65 år, bor i Nacka och har hemtjänst eller bor på särskilt boende. Du kan använda dig av Guldkanten en gång per halvår.

Grundtanken med Guldkanten är att ett individuellt önskemål från den äldre ska resultera i en aktivitet utanför hemmet och att hemtjänstutföraren alternativt det särskilda boendet ska ansvara för aktiviteten.

Aktiviteten får gärna ha anknytning till mat, och kan genomföras gruppvis eller individuellt. Det är en ersättning på 500 kronor från Nacka kommun som går till anordnaren för att anordnaren tillsammans med den äldre ska kunna genomföra en aktivitet.

Boendestöd - för dig som behöver hjälp och stöd i vardagen

Här kan du läsa mer om boendestöd.

Sidan uppdaterades: