Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Eget arbete

En dagligen återkommande aktivitet på Eken är det vi kallar eget arbete. Det utgörs av en egen stund med fokus på självstärkande, logikövande och självständighetstränande arbete.

Från schema till arbete

En viktig hörnsten i TEACCH-pedagogiken och därmed i vårt arbetssätt på Eken är målet att omsorgstagarna skall bli så självständiga som möjligt och trygga i de aktiviteter som schemat visar. Vi har valt att använda oss av så kallade transportsymboler som ger en signal till omsorgstagaren att det är dags att gå till sitt schema för att se vilken aktivitet som stundar. Väl vid schemat så sätts transportsymbolen längst ner på schemat emedan omsorgstagaren tar bilden (vilket också kan utgöras av en text eller ett objekt för den syssla som komma skall) och går med den till sin arbetsbänk där det egna arbetet förberetts av personal och är redo att påbörjas.

En uppsjö varianter

Med åren så har personalen på Eken tillverkat en mängd olika egna arbeten, beroende på vad omsorgstagarna haft för övningsbehov samt intressen. Vid det här laget har vi ett 60-tal varierande uppgifter inom exempelvis områdena:

Färg- & formsorteringMatchning av text och bildTekniska övningar med skruv och mutterUppgifter som kan komma till nytta i hemmet, exempelvis besticksortering.

Målet med att utföra dessa sysslor är som tidigare nämndes att individerna stärks i sin självständighet men också att bibehålla och öva finmotoriken, läskunnigheten och det logiska tänkandet.

Sidan uppdaterades: