Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Lärvux-undervisning

Något som känns högprioriterat för oss på Eken är att bibehålla och i största möjliga mån utveckla de färdigheter som skolgången givit våra omsorgstagare.

Gemensam strävan

Tillsammans med föräldrar och övriga anhöriga så strävar vi på Eken efter att omsorgstagarnas förvärvade kunskaper inte skall gå om intet. Färdigheter kring läsning, skrivning m.m. kan behöva fräschas upp och därefter byggas på. Till vår hjälp i detta så har vi kontakt med Lärvux hos vilka man ansöker om stöd.

Regelbundna besök

Efter att en bedömning av de befintliga färdigheterna hos personen gjorts så bestäms det hur ofta undervisningen skall ske. Vanligtvis en gång i veckan eller en gång varannan vecka. Lärvux har då servicen att komma ut till verksamheten och bedriva denna undervisning vilket underlättar mycket då våra omsorgstagare slipper färdas någonstans för att ta del av detta.

Tydliga framsteg

Både föräldrar och vi i personalen på Eken har sett tydliga framsteg hos omsorgstagare som tagit del av undervisningen från Lärvux. Inte bara har tidigare kunskaper pånyttfötts utan i synnerhet märker man att nya kunskaperna också ökar personens självkänsla. Med andra ord: En av hörnstenarna i Ekens arbetssätt förverkligas!

Sidan uppdaterades: