Lämna sidan
Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Hot och våld

Är du utsatt för hot och våld?

Både du som är utsatt för våld och den som utsätter dig för våld behöver hjälp. Du behöver bli trygg och den som utsätter dig för våld behöver förändra sitt beteende. Har ni barn behöver barnen få en trygg uppväxtmiljö utan hot och våld.

Vi finns här för att lyssna och ge dig, oavsett kön, professionellt stöd. Hos oss kan du få praktiska råd och hjälp så att du kan förändra din nuvarande situation. Du ska kunna leva tryggt och inte behöva vara rädd för att utsättas för hot och våld i ditt eget hem.

Ta hjälp om du utsätts för våld!

Kontakta socialtjänsten

DAGTID VARDAGAR
Tel: 08-718 96 96 eller växeln 08-718 80 00 (helgfri måndag-torsdag kl. 8-17, helgfri fredag kl. 8-16.30, dag före röd dag kl. 8-12).


ÖVRIG TID
Tel: 08-718 76 40 till Socialjouren Sydost (helg, kväll och natt).

Kontakta brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö

Telefon, lokal jour: 08-466 91 66
Telefon, hela Sverige: 116 006
Läs om Brottsofferjouren Nacka Tyresö Värmdö

Kontakta kvinnojouren Nacka-Värmdö

Telefon: 08-601 95 72
Läs mer om kvinnojouren Nacka-Värmdö

Kontakta familjemottagningen/ATV

Telefon: 08-718 76 32
Läs mer om Familjemottagningen/ATV

Kontakta Stödcentrum för unga brottsutsatta

För dig upp till 21 år. För frågor och tidsbokning kontakta:
Emma Ekring, telefon: 070-431 79 65, e-post: emma.ekring@nacka.se
Tobias Söderstedt, telefon: 070-431 99 13, e-post: tobias.soderstedt@nacka.se

Läs mer om Stödcentrum för unga brottsutsatta

Om du behöver akut hjälp:

Ring Polisen på 112 i akuta situationer. Här kan du läsa mer om hur du gör en polisanmälan och hur de kan hjälpa dig som är utsatt.

Sök vård akut eller på vårdcentral om du har ont eller skador eller kontakta Södersjukhusets Akutmottagning för våldtagna, 08-616 46 70 (öppet dygnet runt).

Om du vill ha råd och stöd:

Läs här om Kvinnofridslinjen som är en stödtelefon för dig som har utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Hit kan du ringa dygnet runt på 020-50 50 50.

Läs här om Unizon som samlar 130 kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. På Unizon finns också kontaktuppgifter till kvinnojourer.

Läs här om ROKS, som är Riksorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. De har samlat kvinno- och tjejjourer sedan 1984 och de deras webbplats finns kontaktuppgifter till kvinnojourer.

Skyddat boende

Om du måste lämna ditt hem för att skydda dig och dina barn från den person som utsätter dig för våld kan du efter beslut av socialtjänsten få plats i skyddat boende. Skyddat boende är en tillfällig lösning. Ett skyddat boende kan erbjuda samhällsinformation, stöd i rättsprocesser samt möjlighet till samtalsstöd.

Du ansöker om skyddat boende hos socialtjänsten.

Planera för din säkerhet

Berätta för någon som du litar på om din situation. Kontakta socialtjänsten, kommunens behandlare eller någon ideell verksamhet där du kan få stöd, samtal, juridisk rådgivning med mera. I kontakt med en ideell organisation kan du vara anonym.

Tänk ut säkra platser i närområdet. Ha en säkerhetsplanering.

  • Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig.
  • Ha viktiga saker som ID-kort/pass, mediciner, bankkort, pengar och nycklar packade för att snabbt kunna ta med dig.
  • Skriv dagbok. Anteckna och dokumentera dina skador.
  • Tänk på att din telefon och din dator kan kontrolleras.
  • Tro inte på att det inte kommer att hända igen.

Gör en polisanmälan. Våld är en brottslig handling.

Sidan uppdaterades: