Lämna sidan
Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Vad är hot och våld?

Våld kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. De flesta av dem som utsätts för våld i nära relationer är kvinnor och barn, men även män och pojkar kan utsättas. Kommunens arbete med våld i nära relation omfattar mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld mot män och pojkar.

Socialtjänsten arbetar aktivt för att barn inte ska utsättas för våld. Barn som lever i familjer där det förekommer är våld mellan vuxna är ofta själva utsatta för fysiskt våld. Att växa upp i en familj där det förekommer våld, oavsett om barnet själv utsätts själv eller om barnet upplever våldet mot en närstående, skadar barnets hälsa och utveckling.

Socialtjänsten kan ge både dig som är våldsutsatt och du som använder våld stöd och hjälp. Du som är vuxen och använder våld mot någon i din närhet kan få stöd i att ta ansvar och bryta detta destruktiva beteende. Nära relationer innebär nuvarande partner, tidigare partner, förälder, barn, släkting och syskon eller någon annan som barnet har en förtroendefull relation till eller är i beroendeställning till.

Våld är alla slags övergrepp

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att du blir förlöjligad till att du utsätts för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt, materiellt och ekonomiskt våld men även försummelse.

”Våld är en handling riktad mot en person som genom denna handling skadar, smärtar eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill. ” Per Isdal

Våldsformerna kan delas in i:

  • Fysiskt våld, exempelvis örfilar, dra i håret, knuffa, hålla fast, sparkar.
  • Psykiskt våld, hot, kontroll, kränkande och nedsättande ord, latent våld som att leva under risk för nytt våld.
  • Sexuellt våld, påtvingade sexuella handlingar, våldtäkt.
  • Materiellt våld, förstöra inredning, dagböcker, foton med mera.
  • Ekonomiskt våld, tvingas skriva under handlingar, inte få förfoga över sin egen ekonomi.
  • Försummelse, gäller främst äldre och personer med funktionsnedsättning och handlar om att medvetet ge felaktig medicinering, bristande hygien, lämna utan tillsyn med mera.

Här kan du läsa mer här om våld i nära relation

Kvinnofridslinjen där du hittar mycket fakta om våld i nära relation på flera olika språk.

Unizon som samlar 130 kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Roks, här kan du läsa om Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

BRIS här kan du läsa om våld mot barn.

information på olika språk

Här kan du ladda ned foldern om våld i nära relationer:

Svenska (PDF-dokument, 1,6 MB)

Arabiska عربي (PDF-dokument, 278 kB)

Engelska English (PDF-dokument, 329 kB)

Spanska Espagnol (PDF-dokument, 323 kB)

Sidan uppdaterades: