Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vi respekterar varandra och visar hänsyn.
Vi är rädda om varandra, vår skola och hjälper till att bevara miljön.

Därför:

 1. accepterar vi alla för dem de är, respekterar olika åsikter och låter alla vara unika, på det sättet följer vi vår plan mot diskriminering och kränkande behandling,
 2. använder vi ett vårdat språk, ger inte nedsättande kommentarer och kallar inte någon för något de inte själva vill ,
 3. tar vi av oss jackor, västar och vantar i lektions- och matsal, vi lämnar dem i skåp eller kapprum,
 4. passar vi tider till lektioner och äter under utsatt lunchtid,
 5. tar vi ansvar för vårt skolarbete och har med oss rätt utrustning till respektive lektion,
 6. respekterar vi allas rätt till studiero och hjälps åt att skapa det,
 7. lämnar vi in mobiltelefonen under skoltid (F-6) eller på lektionstid (7-9)
 8. har vi inga mobiler framme i omklädningsrum eller matsal,
 9. följer vi de regler som finns i matsalen,
 10. äter och dricker vi inte under lektionstid (gäller även tuggummi) utan tillåtelse, tuggummi är tillåtet under lektion åk 7-9,
 11. cyklar vi inte på skolgården så länge skola och fritids är öppet, skateboard och kick-bike är tillåtet på asfalten mellan konstgräsplan och Solfjäderns gräsmatta. På raster är det tillåtet att åka skateboard och kick-bike mellan sporthallen och träslöjden,
 12. kastar vi inte snöboll eller andra saker som kan skada någon,
 13. är vi rädda om skolans inomhus- och utomhusmiljö samt möbler och material, om vi råkar förstöra något meddelar vi det och ersätter eller lagar det,
 14. ska du utöver ovanstående följa personalens anvisningar och skolans säkerhetsföreskrifter.

Vi avråder från att ta med värdesaker, då skolan inte ansvarar eller ersätter vid stöld eller skada.

Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler (skollagen kap 5 § 5).

Konsekvenser som uppstår om reglerna bryts

 1. Har ett allvarligt samtal med dig
 2. Informerar dina vårdnadshavare
 3. Har ett möte med dig, dina vårdnadshavare och berörd personal
 4. Har konferens med dina vårdnadshavare, personal och biträdande rektor
 5. Har konferens med dina vårdnadshavare, personal och rektor

Disciplinära och andra särskilda åtgärder

Enligt de förutsättningar som följer av skollagen kap 5 får det beslutas om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål.

Sidan uppdaterades: