Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trygghetsteamet F-6

På Björknässkolan värdesätter vi trygghet för eleverna högt. Alla pedagoger arbetar förebyggande mot kränkningar och mobbning genom gruppstärkande övningar och diskussioner på olika lektioner. I det dagliga arbetet tar vi tag i olika incidenter mellan elever efter raster och förflyttningar mellan olika lektioner.

Trygghetsteamet brukar några gånger per termin ta elever till hjälp för någon trevlig aktivitet för att stärka sammanhållning och trygghet mellan elever. Till exempel:

  • Lekar, filmer och övningar som de kan göra med sin klass.
  • Gemensamt bildcollage som alla elever gör i sin klass och som sätts upp i matsalen.
  • Snällvecka och alla hjärtans dag med olika aktiviteter.
  • Crazy hairday
  • Rocka sockorna-dag
  • Varm choklad och bulle någon vintrig förmiddagsrast mm.

Alla elever känner till vår likabehandlingsplan och även vårdnadshavare uppmärksammas på den i början av varje läsår.

Till trygghetsteamet kommer ärenden som inte blivit bättre efter att elever, mentorer och vårdnadshavare haft allvarssamtal. Då behöver vi ta till den konsekvenstrappa som beskrivs i likabehandlingsplanen och vi diskuterar hur vi på bästa sätt ska få omedelbart stopp på kränkningar och ev mobbning.

Trygghetsteamet åk. 7-9

Vi värderar TRYGGHET mycket högt på Björknässkolan.

På Björknässkolan jobbar vi t.ex med trygghetsteam. I trygghetsteamet åk.7-9 sitter personal från de olika arbetslagen och bitr. rektor åk.7-9.

Vi har möten en gång i veckan då vi går lagen runt och tar upp incidenter, konflikter och andra ärenden i våra klasser. Vi jobbar efter en åtgärdstrappa där första steget oftast är att mentor i klassen har ett samtal med berörd elev eller elever. Det kan också vara en eller två personer från trygghetsteamet som håller i dessa samtal. Uppföljningssamtal är nästa steg i åtgärdstrappan och därefter kontakt med vårdnadshavare om det anses nödvändigt.

Varje klass har två elevrepresentanter som träffar Trygghetsteamet 2-3 gånger per termin då de får vara med och påverka trygghetsarbetet på skolan.

Sidan uppdaterades: