Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vi söker medarbetare och skolledare som vågar göra!

Att arbeta inom Nackas kommunala skolor ger dig goda förutsättningar att utvecklas tillsammans med kollegor och arbeta på nya sätt. Vi satsar på utvecklande samarbeten - inom vår egen organisation, med internationella samarbetspartners och inom forskning. Vårt motto är Våga göra – Våga dela. Vi vågar pröva nytt och arbetar aktivt med att dela erfarenhet och kompetens. Nacka är en starkt växande kommun med närhet till vatten och naturområden och förbindelserna till Stockholm och kranskommuner är goda.

Vi erbjuder stora utvecklingsmöjligheter

Inom Nackas kommunala skolor lägger vi mycket kraft på att vara en riktigt bra arbetsgivare. Vi har många olika nätverk med kollegialt lärande där pedagoger och lärare får stora chanser att utvecklas inom sin profession.

Naturvetenskapligt Centrum
Vi samlar våra naturvetenskapliga satsningar i Naturvetenskapligt Centrum. Där ingår NTA (Natur och teknik för alla) som är ett skolutvecklingsprogram för naturvetenskap och teknik och PEAK som är namnet för vårt internationella samarbete med universitetet Irvine i Kalifornien. Samarbetet syftar till att göra elever energimedvetna och PEAK-materialet används i årskurs 4-6. Läs mer om Naturvetenskapligt centrum.

Kollegialt lärande inom naturvetenskap
Vi erbjuder dig som lärare i åk 1-6 att delta i professionsutvecklande träffar med kollegialt lärande inom naturvetenskap.

Vi utvecklar språket!
Vi har genomfört en språksatsning från förskola till gymnasium. Syftet med språksatsningen var att fördjupa alla lärares kunskaper om hur man kan arbeta språkutvecklande och språkmedvetet samt öka likvärdigheten för alla barn och elever. Läs mer om Språksatsningen.

Satsning på fritidsverksamheten
Vi tycker att fritidsverksamheten är viktig. Därför har vi arbetsgruppen Fritids.nu som arbetar för att lyfta fram och stärka fritidsverksamheten. Vi erbjuder även fortbildning i form av Fritidshemslyftet och kompetensutveckling med kollegialt lärande. Läs mer om Fritids i undervisningen.

Utmärkelsen Fjädern
Vi satsar på kvalitetsutveckling av undervisning och lärande. Som ett led i det, delar vi ut Fjädernpriset för artiklar i vetenskaplig form för genomförda, nyskapande arbetssätt i förskola och skola. Alla legitimerade medarbetare kan söka Fjädern och erhålla 30 000 kronor efter godkänd artikel. Läs om våra Fjädernpristagare

Medverkan i forskning
Inom Nackas kommunala förskolor pågår många spännande forsknings- och utvecklingsarbeten i samarbete med högskolor och universitet. Läs om vår medverkan i forskning.

Möt några av våra medarbetare

Vi jobbar hårt för att vara en bra arbetsgivare, och för att våra medarbetare ska trivas hos oss. Här får du möta Mimmi och Mats - några av våra medarbetare, som berättar hur de tycker att det är att jobba inom Nackas kommunala skolor och två av våra rektorer, Anne och Olof om rollen som rektor i ett rektorsområde.

Mimmi - ateljerista på Kristallens förskola

Mimmi.jpg
Mimmi Adolfsson, ateljérista på Kristallens förskola

"När min arbetsdag är slut så känner jag mig glad och ser fram emot nästa dag.”

Vad gör en ateljérista?
Som ateljérista på Condorens förskolor arbetar jag både med praktik och teori, och är ansvarig för att kvalitetssäkra den pedagogiska verksamheten genom konstnärliga uttryck. Det gör jag dels tillsammans med barn och pedagoger i min ateljé, men även genom att arbeta övergripande med frågor som gäller pedagogik och värdegrund i enheten. Vår verksamhet tar avstamp i forskning som visar att konst, medmänsklighet och kreativitet påverkar människor positivt och är centrala delar i ett hållbart samhälle. I mina arbetsuppgifter ingår att lyfta den kunskapen så att den sätter sin prägel på hur vi utför vårt uppdrag.

Du har jobbat inom Nackas kommunala skolor tidigare, slutat, och återvänt. Vad var det som fick dig att återvända?
I Nackas kommunala skolor finns det ett stort utrymme för att göra det som du är bäst på, och att utveckla de sidorna. Det finns också ett stort utrymme för att vara visionär och det passar mig.

Hur är det att arbeta på din arbetsplats?
Det är jättebra. Där finns utrymme och förutsättningar för att leva upp till alla förväntningar som finns på förskolan. När min arbetsdag är slut så känner jag mig glad och ser fram emot nästa dag. Tänk att jag tillbringar mina dagar med att föra meningsfulla samtal med både barn och vuxna, det är helt fantastiskt! Jag känner mig väldigt lycklig över att arbeta på min arbetsplats med det uppdraget jag har.

Varför rekommenderar du Nackas kommunala skolor som arbetsgivare?
De håller sig à jour med den forskning som finns inom många områden som berör lärande. Det betyder att det jag redan vet speglas och att jag som pedagog också kan förändras under tiden som jag utför mitt uppdrag. Den typen av öppenhet är viktig för att en arbetsgivare ska få behålla sin personal.

Mats - lärare på Stavsborgsskolan

Mats T.jpg
Mats Törnquist, lärare på Stavsborgsskolan

”Hos Nackas kommunala skolor finns stor chans till personlig utveckling.”

Hur har din resa sett ut hos Nackas kommunala skolor?
Min resa har handlat mycket om undervisning. Jag har alltid varit kvar i klassrummet med eleverna under mina 20 år inom kommunen. Numera är jag förstelärare och jobbar en del med att handleda mina kollegor på skolan. Jag utbildar även andra lärare i att jobba med ett material inom naturkunskap som kallas för ”Naturvetenskap och teknik för alla” (NTA).

Varför trivs du i Nackas kommunala skolor?
Jag trivs bra eftersom jag tycker om att arbeta med människor och speciellt elever. Det är kul att jobba med deras utbildning och stötta dem i deras väg framåt som individer.

Varför rekommenderar du Nackas kommunala skolor som arbetsgivare?
Jag tycker att Nacka alltid har varit en kommun med en platt skolorganisation. Det är inte långt mellan skolorna och ledningen. Det finns en frihet under ansvar, samtidigt som det ska fungera och vi självklart ska förhålla oss till gällande kursplan, samt lagar.

Anne och Olof - Rektorer för Älta- och Myrsjörektorsområde

Läs intervjun med Anne och Olof: Rektor i Nacka – en strategisk roll med fokus på lärandet

Möt några av våra verksamheter

Sickla anpassade grundskola

På Sickla anpassade grundskola berättar två speciallärare om hur de med hjälp av olika uttrycksmedel och strategier arbetar med att undervisa och motivera elever på Sickla anpassade grundskola att lära.

Barn och elevhälsan

Barn och elevhälsan sätter elevernas hälsa i första rummet. För om en elev mår bra är det lättare att lära sig. Här berättar barn- och elevhälsan på Sigfridsborgs skola om hur de i sina olika professioner samarbetar runt eleverna.

Myrsjöskolan

På en skola arbetar många olika yrkeskategorier som alla spelar en viktig roll i elevernas vardag. Här söker tre elever på Myrsjöskolan upp skolans köksansvarige, biblioteksansvarige och studie- och yrkesvägledare för att få veta mer om deras arbete och vad som är roligast med jobbet.

Sidan uppdaterades: