Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vi söker medarbetare och skolledare som vågar göra!

Vi är en av de främsta skolkommunerna med utbildning från förskolan till skola och gymnasium som når goda resultat genom våra fantastiska medarbetare. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga byggstenar i det arbetet. Vi satsar på utvecklande samarbeten - inom vår egen organisation, med internationella samarbetspartners och inom forskning. Att arbeta inom Nackas kommunala skolor ger dig goda förutsättningar att utvecklas tillsammans med kollegor och arbeta på nya sätt. Vårt motto är Våga göra – Våga dela. Vi vågar pröva nya sätt och arbetar aktivt med att dela erfarenhet och kompetens.

Vi erbjuder stimulerande uppdrag och stora möjligheter till utveckling i en starkt växande kommun. Nacka ligger med närhet till vatten och naturområden och förbindelserna till Stockholm och kranskommuner är goda.

VI ERBJUDER STORA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Inom Nackas kommunala skolor lägger vi mycket kraft på att vara en riktigt bra arbetsgivare. Vi har många olika nätverk med kollegialt lärande där pedagoger och lärare får stora chanser att utvecklas inom sin profession.

Stor satsning på naturvetenskap
Ett av våra satsningar är Naturvetenskapligt Centrum där vi samlar våra naturvetenskapliga satsningar. I dessa ingår NTA (Natur och teknik för alla) som är ett skolutvecklingsprogram för naturvetenskap och teknik, Nacka Naturskola som erbjuder dig som lärare att använda naturen som klassrum, och PEAK som är namnet för vårt internationella samarbete med universitetet Irvine i Kalifornien. Samarbetet syftar till att göra elever energimedvetna och PEAK-materialet används i årskurs 4-6.

Kollegialt lärande inom naturvetenskap
Vi erbjuder lärare i åk 1-6 att delta i träffar med kollegialt lärande inom naturvetenskap.

Syftet med träffarna är att:

  • Inspirera till att synliggöra och utveckla det naturvetenskapliga arbetssättet.
  • Ge möjlighet till strukturerade ämnesdidaktiska diskussioner.
  • Uppmuntra till att identifiera förbättringsområden i egen undervisning.

Språksatsningen
Språksatsningen är en pågående satsning från förskola till gymnasium.Syftet med språksatsningen är att fördjupa alla lärares kunskaper om hur man kan arbeta språkutvecklande och språkmedvetet.

Satsning på fritidsverksamheten
Vi tycker att fritidsverksamheten är viktig. Därför har vi nätverksträffar för alla våra fritidshem. Arbetsgruppen Fritids.nuarbetar för att lyfta fram och stärka fritidsverksamheten.

Utmärkelsen Fjädern
Nackas kommunala skolor satsar på kvalitetsutveckling av undervisning och lärande. Som ett led i det, delar vi ut Fjädernpriset för artiklar i vetenskaplig form för genomförda, nyskapande arbetssätt i förskola och skola.

Medverkan i forskning
Inom Nackas kommunala förskolor pågår forsknings- och utvecklingsarbeten i samarbete med högskolor och universitet:

  • Projektet ”Förskoledidaktiska rum för språk och neurovetenskap” syftar till att forskning och praktik ska mötas för att få en förskola på vetenskaplig grund.
  • Projektet Digitaktik leds av en forskare från Stockholms Universitet med medel från Vetenskapsrådet. Syftet är att se hur man kan utveckla det digitala lärandet i förskolan.
  • Projektet Ifous Bygga skola verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Projektet och leds av forskare från Gävle högskola. Syftet med projektet är att utvärdera skolmiljöer i flera kommuner för att ta med sig erfarenheterna vid nybyggnation.

Utvecklingsakademin
I Nacka kommuns utvecklingsakademi får deltagarna kunskaper, verktyg och metoder för att utveckla sin förmåga att driva utveckling och förnyelse. I utvecklingsakademin skapar vi utrymme att fokusera på det som är värdeskapande och stöttar deltagarnas utvecklingsarbete genom föreläsningar, diskussioner och gemensamt arbete.

Ledarskapsakademin
Ledarskapsakademin är Nacka kommuns ledarförberedande utbildning som genomförs i samarbete med ett flertal andra kommuner. Syftet med utbildningen är att förbereda deltagarna för ledaruppdrag genom att utveckla deras kompetens inom ledarskap. Utbildningen vänder sig till medarbetare i Nacka kommun som är intresserade av ledarskap och funderar på en roll framåt som ledare/chef i kommunen.

VI ERBJUDER ETT BRA LEDARSKAP!

Nacka kommun vet hur viktigt det är med ett bra ledarskap, eftersom det påverkar både resultat och medarbetares välmående. Därför belönas varje år ett antal chefer, inom kommunen, som har visat på ett extra bra ledarskap. Under åren har många av de chefer som har belönats, varit verksamma inom Nackas kommunala skolor. Det är vi självklart väldigt stolta över! Det visar att Nackas kommunala skolor lyckas i sin målsättning att erbjuda ett riktigt bra ledarskap.

Utöver ovanstående, erbjuder Nacka kommun en rad förmåner för sina anställda. Bland annat följande:
SL-kort
Möjlighet att beställa årskort för resor med SL, genom nettolöneavdrag.

Förmånscykel
Du kan leasa cykel / elcykel från Ecochange, genom bruttolöneavdrag.

Personalstöd
Vägledning och stöd i både privata och arbetsrelaterade frågor.Allt kostnadsfritt och anonymt.

Motionslokal i centrala Nacka
Kostnadsfri tillgång till motionslokal i Nacka Stadshus. Motionslokalen är öppen klockan 06-20 alla dagar.

Friskvårdsbidrag
Utöver att vi alltså erbjuder kostnadsfri motionslokal enligt ovan, så erbjuder vi även ett friskvårdsbidrag på 1.500 kr./år, genom friskvårdsleverantören Wellnet.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.