Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kompetensutveckling - fritidshem

Utbildning till barnskötare, elevassistent och aktivitetsledare

Arbetar du på fritidshem och är intresserad av att studera till barnskötare, elevassistent eller aktivitetsledare? För dig som vill ta steget och utbilda dig på Komvux erbjuder vi utbildningar med ett flexibelt upplägg i samarbete med Addera Kompetens.

Nackas kommunala skolor har startat ett samarbete med utbildningsföretaget Addera kompetens, som erbjuder gymnasial vuxenutbildning. Addera kompetens ligger i Nacka Forum och erbjuder utbildning till barnskötare, elevassistent och aktivitetsledare fritidshem med flexibelt upplägg och har utbildade lärare med yrkeserfarenhet.

Validering

En barnskötar- och elevassistentutbildning är ca tre terminer lång om du väljer att läsa den på heltid och en aktivitetsledarutbildning är ca en termin lång om du väljer att läsa den på heltid.

Addera kompetens erbjuder validering. Validering innebär att göra en värdering av de kunskaper och kompetenser som du har skaffat dig genom ditt arbetsliv. Addera kompetens följer Skolverkets valideringsprocess vilket innebär att ni tillsammans först gör en kompetenskartläggning och självskattning av dina kompetenser för att sedan gå igenom varje kurs i barnskötarutbildningen. Därefter har du möjlighet att göra en prövning på kurserna och få betyg.

Genom validering kan barnskötarutbildningen kortas ner till mellan en till två terminer beroende på din yrkeserfarenhet och den takt du väljer att läsa utbildningen.

Flexibelt upplägg på utbildning

Addera kompetens kan hjälpa dig att skräddarsy den utbildning du vill läsa. Möjlighet finns att läsa på kvällstid i den takt som passar dig bäst. Du behöver alltså inte vara tjänstledig från arbetet om du inte vill.

En del av våra medarbetare på förskolan har arbetat heltid och studerat kvällstid till barnskötare och elevassistent och det har tagit mellan en och en halv termin till två terminer. Vill du läsa till aktivitetsledare kan du bli klar med utbildningen på en termin beroende på din yrkeserfarenhet och den takt du väljer att läsa utbildningen.

Om du vill läsa på dagtid kan du om du vill ansöka om tjänstledigt för studier.

Addera har stora lokaler i Nacka Forum. Addera kommer att stötta dig i din digitala utveckling. De erbjuder även studiehjälp där du kan boka individuella möten. Har du ingen egen dator har du möjlighet att låna en av Addera.

Förkunskapskrav

Svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå (motsvarar åk 9).

Om du inte bor i Nacka kommun

Addera är anordnare i Nacka vilket innebär att utbildningen bör beviljas för dig som bor i Nacka. För dig som bor i en annan kommun hjälper Addera Kompetens dig med ansökan.

Litteratur

Nackas kommunala skolor lånar ut kurslitteraturen till dig under tiden du studerar.

Studiemedel

Utbildningarna på Addera kompetens är CSN-berättigade men du som medarbetare ansvarar för att ta reda på vilka krav och förutsättningar som finns för att få studiemedel. Det finns en inkomstgräns (fribelopp) och du behöver studera i en viss studietakt för att få studiemedel. Läs mer på CSN:s webbsida.

Utbildningarnas innehåll

Vill du veta mer?

Då är du välkommen att höra av dig till projektstrateg Marta Espinoza på e-post marta.espinoza@nacka.se

Det finns också andra utbildningsanordnare som har liknande upplägg och som du självklart också kan välja. Vi har valt att samarbeta med Addera och ser fördelar med att flera medarbetare från Nackas kommunala skolor och förskolor läser tillsammans.

Sidan uppdaterades: