Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vi tror på folk

Så kan Nackas grundläggande värdering beskrivas med enkla ord. Vi tror att människor kan och vill ta ansvar. Och det synsättet präglar hur vi är mot varandra och mot dem vi är till för.

Värderingen ska genomsyra vår verksamhet och vara med oss i allt vi gör, i myndighetsutövningen, i verksamheterna och i rollen som arbetsgivare.

Ordagrant lyder den grundläggande värderingen så här:

"Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar."

Värderingen speglar att vi tror att människor kan och vill själva. Att vi tror att människor kan fatta förnuftiga beslut utifrån sina behov och situation.

Vi utgår ifrån att de enskilda medborgarna har bäst förutsättningar att fatta beslut i individuella frågor som gäller dem själva. Kommunens roll är att väga samman allmänna och enskilda intressen i de beslut som gäller kollektivt för alla.

Sidan uppdaterades: