Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Våra interna kurser

I samarbete med pedagoger har vi tagit fram kurser till dig som arbetar inom grundskolans fritidshem.

Vi har skapat kurser för dig som arbetar på fritids i vår utbildningsplattform Nacka Academy. Du kan genomföra kurserna online i den takt som passar dig. Om du är intresserad av en kurs i Nacka Academy ska du prata med din närmaste chef som i sin tur ska kontakta NKS-support på nkssupport@nacka.se för att få inloggningsuppgifter till kurserna.

Utepedagogik på fritidshemmet

Denna kurs är ett stöd i hur du kan arbeta med utepedagogik på fritidshemmet i samverkan med skola. Du får också följa temat Kroppen/sinnen med planering, genomförande och utvärdering.

Rastverksamhet

Så här kan skolan arbeta med organiserad rastverksamhet. Kursen går igenom syftet med rastverksamheten, hur den kan organiseras och hur eleverna kan göras delaktiga.

Sidan uppdaterades: