Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vidareutbildning av lärare - VAL

För dig som arbetat länge som lärare i fritidshem och saknar lärarexamen.

Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen. När du går vidarutbildning av lärare studerar du samtidigt som du arbetar i skolan eller förskolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin till och med studiestart höstterminen 2026. VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av Stockholms universitet.

Är du lärare på fritidshem men saknar lärarexamen?

Har du arbetat i minst åtta och ett halvt år som lärare på fritidshem och saknar lärarexamen? Är du intresserad av att läsa till lärare inriktning fritidshem? Utbildningen vidareutbildning av lärare kan eventuellt vara något för dig som:

  • ­har arbetat som lärare på fritidshem i minst åtta och ett halvt år, i en omfattning av minst 75 procent, där tre år varit sammanhängande
  • har en pågående lärartjänst på fritidshem
  • är anställd med en annan titel än lärare, kravet är att du ska ha arbetat som lärare på fritidshem i minst åtta och ett halvt år (viktigt att detta framgår i tjänstgöringsintyget som din chef behöver fylla i)
  • saknar gymnasieexamen/behörighet för högskolestudier.

Du måste göra en fullständig ansökan till utbildningen för att Stockholms universitet ska kunna bedöma om du uppfyller behörighetskraven för att bli antagen till VAL.

Om VAL vid Stockholms universitet

Läs mer på Stockholms universitets informationssida om VAL. Vi rekommenderar dig att läsa rubrikerna:

  • Gemensamma behörighetskrav
  • Lärare i fritidshem
  • Är VAL något för mig?
  • Presumtiv studievägledning.

Har du frågor om utbildningen?

Ta gärna kontakt med VAL-samordningen vid Stockholms universitet om på e-post: val@su.se

Tjänstgöringsintyg och mer information om VAL

Läs mer om VAL på lärarutbildning.nu. Där finns även ett tjänstgöringsintyg som din chef behöver fylla i inför din ansökan.

Kontakt: Marta Espinoza Projektstrateg, Nackas kommunala skolor och förskolor.

Sidan uppdaterades: