Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samskolans historia

SALTSJÖBADENS SAMSKOLA STARTADE SOM EN PRIVAT SKOLA, GRUNDAD I SEPTEMBER 1895 AV FRÖKEN SIGNE MELLIN.

Skolan omfattade två förberedande klasser med nio elever och tre lärare.

”Samskola” betydde att pojkar och flickor undervisades tillsammans vilket var ovanligt för läroverk vid denna tid. Det var en framsynt pedagogisk idé som inte blev självklar i alla skolor förrän långt senare.

Med rätt att examinera

Skolans ställning som statsunderstött privatläroverk bibehölls fram till de stora skolreformernas tid under 60-talet, då skolan kommunaliserades och fick en grundskola och ett gymnasium.
Skolan hade från början ingen examensrätt. Först erhölls rätt att avlägga realexamen. Denna linje utvidgades till en åttaårig flickskolelinje.

År 1919 erhölls rätt genom ”Kungl. Maj:ts resolution” att avlägga studentexamen för första gången. Prövningen ägde rum den 12 maj. Men vid denna tid fanns endast undervisning på reallinjen (naturvetenskaplig linje). För att bredda utbildningen infördes från läsåret 1920-21 en latinlinje med stöd av en fond upprättad av Föreningen för Saltsjöbadens Samskolas Främjande.

Samskolan växte…

Skolan vid Ringparken byggdes ut successivt men blev ändå för trång och en ny byggnad blev nödvändig. Denna uppfördes i Tattbyskogen. Skolhuset ritades av arkitekt T Stenberg och stod klar för invigning den 3 november 1915.

Den byggnaden som nu blev färdig är den som vi idag benämner ”Gamla byggnaden”.

…och växte…

För att tillgodose gymnasiets behov byggdes år 1965 en flygel, den s.k. ”Nya byggnaden”. 1982-83 tillkom ytterligare en byggnad placerad i vinkeln mellan gamla och nya byggnaden den s.k. ”Tillbyggnaden”. Den sistnämnda skulle tillgodose grundskolans behov av hemkunskap och teknikundervisning. Vidare hade den lokaler för ekonomisk undervisning på gymnasiet.

…och växer fortfarande…

Under åren 2000-2001 gjordes en tillbyggnad som innehåller toppmoderna laborationssalar i Naturvetenskap, en ny cafeteria och flera fräscha klassrum i ”Nya byggnadens” bottenplan. År 1895 gick det 9 elever på Samskolan. 1915 var det 205. Redan 1921 var antalet över 400 och 1956 hade det nått upp till 521. Idag är Samskolan en F-9 skola med ca: 920 elever.

Sidan uppdaterades: