Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Om Samskolan

Tradition möter framtidsvision

Samskolan med sin gamla ståtliga byggnad inbjuder till många fina traditioner som återkommer varje år.

Här blandas det gamla med nya framtidsförmågor och genomsyras av elevernas delaktighet och entreprenöriella kunskaper.
De olika projekten syftar till att ta till vara på elevernas kraft och lyfta fram och utveckla bland annat deras företagsamhet, nyfikenhet, kreativitet, ansvarstagande, samarbetsförmåga och självförtroende.

Några axplock är: imagef43xc.png

Samskolans Novelltävling i åk 9 i samband med firandet av Nobel
Alla elever i åk 9 skriver Noveller som en träning inför de Nationella proven.
En Jury tar ut pristagare som presenteras vid en stor Aula ceremoni.

Samskolans Entreprenörsprojekt med tillhörande Entreprenörsmässa
På samskolan har vi arbetat med Entreprenörskap sedan 2004 i stort sätt varje år med åk 9 för att ”utveckla elevers kunskaper om projekt och företagande”. Projektet är ämnesövergripande i no, so, svenska samt estetiska ämnen.
Projektet inleds med en inspiratör i syfte att inspirera eleverna, samt ge en inblick i hur Entreprenörskap kan se ut.
Projektet avslutas alltid med en stor mässa på skolan där alla elever visar upp sina projekt för skolans elever och inbjudna.

När det getts tillfälle deltar Samskolan i olika utomstående tävlingar och projekt som t ex tävlingen Hållbar framtid där våra elever tagit hem fina priser. Vid sådana tillfällen deltar även andra årskurser.

imageo69ec.pngimageyijdt.png

Sidan uppdaterades: