Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Vi har just nu (från ca 18.30, måndag) driftsstörningar hos vår leverantör som påverkar delar av nacka.se. Huvudmenyn och nyheterna fungerar inte helt korrekt. Länkarna i sidfoten fungerar.

Mellanstadiet åk 4-6

ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN

På mellanstadiet får eleverna möta flera lärare, utöver sin klasslärare, med ämneskompetenser inom olika vetenskapliga discipliner. Lärarna samarbetar kollegialt kring planeringar och genomförande av undervisningen vilket möjliggör ämnesintegration och fördjupning. Undervisningen är organiserad runt klasser om cirka 50-58 elever och där också tid i halvklasser ges i naturvetenskap, slöjd och musik. Lärarna laborerar även på mellanstadiet med olika gruppkonstellationer för att eleverna ska lära känna varandra över hela årskursen.

TRYGGHET OCH TILLIT

På Samskolan fortsätter vanligtvis eleverna i årskurs tre upp till fyran och vi öppnar även upp för sökande utifrån. Det ger en trygg bas att utgå från. Tillit i barngruppen, lugn och ro är A och O för ett bra lärande i klassrummet. I det dagliga skolarbetet ges eleverna möjlighet att arbeta i olika grupper vilket stärker gemenskap och goda relationer till alla. På så vis bygger undervisning och gemenskapande aktiviteter en trygg övergång till högstadiet som väntar.

Samtalet som kraft i att skapa förståelse och visa respekt för varandras olikheter tar plats i Samskolans pedagogik. Att coacha våra elever och lyfta fram deras styrkor och förmågor går som en röd tråd genom lärandet upp till årskurs 9.

OMVÄRLDSORIENTERAT LÄRANDE

Mellanstadiet är en tid när barnens nyfikenhet för lärande ska stimuleras att börja arbeta mer på djupet inom olika ämnen, metodiskt och utforskande. Förståelsen växer över hur olika saker och ting hänger ihop både i närsamhället som ute i den stora världen. Ett utåtriktat och omvärldsorienterat lärande karaktäriserar undervisningen på mellanstadiet. Många studiebesök görs till muséer, institutioner och kulturupplevelser med teater, musik och dans. Undervisningen i musik och bild ger tid till skapande och gemensakapande kulturaktiviteter på skolan.

SPRÅKUTVECKLING – LÄSA OCH SKRIVA

Språkutveckling utgör grunden i allt lärande. Det är genom språket som vi formar vår identitet och kommunicerar med andra. Lektionerna på mellanstadiet är förstärkta i svenska med tid till att läsa och skriva. Eleverna kan också finna läsro i skolans nyöppnade bibliotek och få extra stöd med sin språkutveckling vid behov. Vi fördjupar språkundervisningen i engelska med temadagar och internationella besök. Moderna språk tar också plats på schemat.

NATURVETENSKAP OCH SINGAPORE-MATTE

På mellanstadiet utökas tiden i naturvetenskap med laborationer i välutrustade klassrum. NTA-lådor används med nya spännande experiment inom både naturvetenskap och teknik. Matematikundervisningen fördjupas med avstamp i metoder i Singapore-matte. Undervisningen syftar till att konkretisera, förankra och förkroppsliga olika matematiska och naturvetenskapliga uttryck.

Sidan uppdaterades: