Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samskolans inriktningar

I årskurs 4 och 7 får alla elever välja en inriktning

Samskolan Idrott

På Samskolan vill vi stimulera och motivera våra elevers idrottsintressen. Ett rikt liv med god hälsa grundläggs med rörelse, god kondition och frisk luft. Att röra på sig ger energi och stärker förmågan att koncentrera sig i skolan för övrigt. Idag finns mycket forskning som visar starka samband mellan idrottande elever och goda studieresultat.
Med studier på Samskolan Idrott förstärker vi möjligheten till idrott med extra tid till dans, fotboll och Ishockey. Sedan ett par år tillbaka har vi samarbete med SIF, Saltsjöbadens idrottsförening, som bra partners för inriktningen. Dansinriktningen kommer att erbjuda olika dansstilar i samarbete med olika aktörer, såsom hip-hop, street, jazz, disco, funk och afrikansk dans.

Samskolans Engelska klasser

På Saltsjöbadens Samskola vill vi öka din nyfikenhet och intresse att lära mer om andra länder. Du kommer att undersöka hur alla världens länder på olika sätt är beroende av varandra. Vi vill arbeta för att du ska fördjupa förståelsen för olika kulturer, samhällssystem och globala frågor som påverkar allas våra liv på jorden. I våra engelska klasser får du extra språkträning i engelska. Du kommer att få utveckla din språkkompetens genom kommunikation med kontakter utomlands och lära dig mer om andras kulturer, sociala livsvillkor, samhälle och politik.

Omvärldsorientering, kommunikation och samverkan med internationella kontakter i olika delar av världen är grunden för profilen. Undervisningen syftar till att stärka kompetenser hos dig med målsättning att driva ett internationellt projekt tillsammans med elever i ett annat land. Temat för projektet ska ta sin utgångspunkt i en viktig global fråga i vår tid. Ämnesområde specificeras och formuleras i dialog med elever och lärare på vänskolan utomlands.

Med Samskolans kontakter i Australien kommer ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte att möjliggöras mellan elever på skolor. Kommunikation kommer ske genom till exempel filmsnuttar, mail och brevväxling.

Samskolan Musik

Musik är som ett språk – ett verktyg – som förenar och öppnar för kommunikation mellan alla människor.
När vi sjunger och musicerar möts vi på lika villkor i en gemensam syn om alla människors lika värde.
Det är lusten och glädjen att skapa musik, sjunga och spela på instrument tillsammans som utgör drivkraften.
I samarbete med med våra musikpedagoger vill vi möjliggöra för elever att få spela instrument, sjunga, spela i en ensemble och ägna sig åt musikproduktion.
Läs mer här.

De elever som redan är inskrivna på Samskolan har företräde till sina förstahandsval.

Sidan uppdaterades: