Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Start

Redovisning av elevresultat ingår i utbildningsnämndens utvärderingsplan. I september varje år redovisas vårterminens resultat för de elever som gick i skolor i Nacka.

Här ingår resultat från

  • Fonologisk screening i förskoleklass
  • Nationella prov i årskurs 3 och 6
  • Betyg för årskurs 6 och 9

I februari tar utbildningsenheten fram ytterligare en sammanställning, då baserad på Skolverkets och Sveriges kommuners och landstings databaser redovisning. Då redovisas jämförelser med andra kommuner, jämförelser mellan betyg och nationella prov samt resultat för gymnasieskolan. Sammanställningen hittar du via denna länk

Elevresultaten hittar du på de olika verksamheternas Jämförare:

Kort information om de olika måtten:

Fonologisk screening

Fonologisk screening är en kartläggning som görs med alla sexåringar i Nacka för att hjälpa pedagogerna få en bild av barnens språkutveckling.

Nationella prov

Nationella prov genomförs i alla skolor med elever i årskurs 3, 6 och 9. I årskurs 3 gäller proven svenska och matematik. Från och med årskurs 6 tillkommer engelska. I gymnasieskolan genomförs nationella prov i utvalda kurser.

De nationella proven prövar inte elevens kunskaper mot alla uppställda mål utan resultatet är en del av den samlade bedömning som läraren gör.

Betyg i grundskolan

Betyg ges från och med årskurs 6. I utbildningsnämndens uppföljning ingår betygen som eleverna får när de går ut årskurs 6 och 9.

I årskurs 9 studeras meritvärde, som visar den genomsnittliga betygsnivån, samt hur stor andel elever som får godkänt betyg i alla ämnen samt hur stor andel elever som blir behöriga till yrkesprogram i gymnasieskolan.

För behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkänt i tre ämnen: matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk samt godkänt i ytterligare fem ämnen.

Betyg och genomströmning i gymnasieskolan

I gymnasieskolan ges kursbetyg. För gymnasieskolan redovisas betygspoäng, som visar den genomsnittliga betygsnivån för alla kurser i elevens slutbetyg.

I gymnasieskolan kan elever få gymnasieexamen. För gymnasieexamen krävs godkänt betyg i 2250 av de 2500 poängen, och godkänt i vissa utpekade kurser. Här redovisas hur stor andel av avgångseleverna som får gymnasieexamen. Här redovisas också hur stor andel elever som får gymnasieexamen inom tre år från att de började gymnasiet.

Elevresultat över tid

Redovisningar av elevresultat visar vilka resultat som elever når på ett visst prov eller betyg i en viss årskurs. För att visa resultaten med fler nyanser och för att följa hur elevers resultat utvecklas över tid har utbildningsenheten de senaste åren arbetat med att utveckla nya resultatmått.

Syftet är att fokusera på att alla elever, oavsett utgångsläge, ges stöd och stimulans för att utvecklas maximalt.

Detta är i linje med skollagens krav på att alla elever ska kunna utvecklas så långt möjligt enligt utbildningens mål, men även med Nacka kommuns mål om "Bästa utveckling för alla" och utbildningsnämndens fokusområde att alla elever ska utvecklas maximalt.

Den nationella statistiken som redovisas av Skolverket innehåller inga uppgifter som visar resultatutveckling. Internationellt, bland annat i England, används ibland så kallade ”value added-mått” som syftar till att fånga skoleffekter.

Länk till tjänsteskrivelse med fördjupad resultatredovisning av elevernas resultat vårterminen 2019. Redovisningen presenterades för utbildningsnämnden i maj 2020.

Sidan uppdaterades: