Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Barn och elever i fokus när Nacka satsar på fortbildning - för alla skolor i kommunen

Nacka kommun är en stabil utbildningskommun som under många år legat bland de tio bästa kommunerna sett till resultatet från meritvärden och andel elever som blir behöriga till gymnasieskolan när de slutar grundskolan. Många av utbildningsnämndens högt ställda mål uppfylls också varje år. Ett av målen är att alla elever ska nå kunskapskraven i alla ämnen - vilket nio av tio Nackaelever gör.

Utbildningsnämnden kommer med start hösten 2023 att genomföra två stora satsningar som syftar till en fortsatt hög måluppfyllelse för Nacka som helhet. Men framför allt syftar satsningarna på att ge varje elev större möjligheter att lyckas med sin fortsatta utbildning och anställning i framtiden.

Satsningar som startar hösten 2023

Höstens satsningar är uppdelade i två olika delar som delvis berör samma grupper av barn och elever. Eftersom vi i Nacka vill skapa förutsättningar för alla barn och elever i kommunen att utvecklas maximalt riktar sig seminarieserierna och nätverksträffarna till alla skolor i Nacka – fristående som kommunala.

Aktiviteterna är kostnadsfria för de deltagande skolorna. När det gäller seminarierna för att främja skolnärvaro finns möjlighet för skolorna att få ersättning för vikariekostnad.

Strategier för att möta barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Den första satsningen fokuserar på barn och elever som behöver extra stöd och stimulans – fast på olika sätt: Barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Satsningen på barn och elever med NPF-diagnoser är uppdelad på två olika aktiviteter.

Seminarium för ökad kunskap hos all personal

Utbildningsenheten bjuder i samarbete med forskare från Göteborgs universitet och Ifous in till en dag som handlar om att möta barn med olika kognitiva förmågor – från svag till stark - under rubriken "Barn och unga med NPF: metoder, strategier och stödstrukturer för att möta behov i olika lärmiljöer". Seminarierna genomförs med inriktning på olika skolformer. I seminarieserien ingår ett särskilt seminarium om hur man möter elever med särskild begåvning.
Program för seminarierna (PDF-dokument, 1,5 MB)

 • Förskola
  den 14 november 2023 klockan 14.00-17.15 (Förskola)
 • Grundskola/anpassad grundskola
  den 15 november 2023 klockan 14.00-17.15
 • Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola
  den 16 november 2023 klockan 14.00-17.15 
 • Fritidshem
  den 1 februari 2024 klockan 8.45-12.00

Anmälningslänk

Nätverksträffar i form av ”knytkonferens”

Under hösten kommer utbildningsenheten att bjuda in till nätverksträffar i form av Knytkonferenser. Som namnet antyder bygger en knytkonferens på att alla deltagare tar med sig något till träffen och tillsammans skapar en arena och ett forum för att diskutera relevanta frågeställningar och lära av varandra.

Syfte och mål för knytkonferenserna är att mötas för kunskapsutbyte, att stimulera och engagera varandra och att ta vara på samlad erfarenhet i arbetet med barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Målgrupp är alla som arbetar med barn och elever med NPF på fristående och kommunala förskolor och skolor i Nacka samt inom den kommunala vuxenutbildningen.

Anmälan

Du kan redan nu anmäla dig som deltagare till det första tillfället den 6 september och vi ber dig notera datumet för de andra två tillfällena den 13 oktober respektive 28 november. Alla träffar är i Nackasalen Nacka stadshus, Granitvägen 15.

 1. Tema: Knep, verktyg och metoder
  Den 6 september klockan 14.00-16.30
  Anmälningslänk för deltagande i knytkonferensen
 2. Tema: Effektivare undervisning
  Den 13 oktober klockan 13.00-15.30
 3. Tema: Autismspektrum
  Den 28 november klockan 14.00-16.30
  Anmälan till den första knytkonferensen den 6 september

Vill du dela med dig av dina erfarenheter?

Du har även möjlighet att anmäla dig att vara en av de fem som vid varje träff under 15 minuter delar med sig av erfarenheter och praktiska tips från scenen. Men skynda, skynda: Det finns bara fem platser à 15 minuter vid varje tillfälle!
Länk till anmälan för presentation på scenen

Att främja skolnärvaro

Den andra satsningen handlar om ökad närvaro i för elever i grundskolan. För att kunna uppnå kunskapskraven och även utvecklas socialt är det viktigt att eleven kommer till skolan och deltar i undervisningen. Ju längre tid elever är frånvarande, desto mer riskerar de att komma efter i skolarbetet och hamna utanför den sociala gemenskapen och på lång sikt finns risk att drabbas av psykisk ohälsa och arbetslöshet. Många olika professioner och ansvarsgrupper behöver gemensamt arbeta med elever med problematisk skolfrånvaro.

Målgrupp för seminarierna är personal inom fristående och kommunala grundskolor i Nacka, socialtjänsten i Nacka samt Region Stockholm, till exempel Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP). Seminarieserier om tre tillfällen kommer att erbjudas med inriktning på olika kommundelar i Nacka. Seminarieserien kring ökad skolnärvaro genomförs i samverkan mellan Nacka kommun och Ifous* med finansiering från kommunens framtidsfonder.

Program för seminarierna hittar du här:

*Ifous står för innovation, forskning och utveckling i skola och förskola och är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening. Grundande medlemmar är Sveriges kommuner och regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund. Ifous uppdrag är att vara en nationell plattform för skolans FoU-arbete och att ge stöd i utvecklingen av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Anmäl dig här

Skolor i Boo och Älta

Seminarieserien kommer att bestå av tre halvdagsseminarier med start i slutet av januari 2024. Vi har ännu inga fastställda datum för skolorna i Boo och Älta. Lämna din e-postadress nedan så meddelar vi dig så snart datum för seminarierna är klara och du kan anmäla dig.

Länk till intresseanmälan

Sidan uppdaterades: