Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Årskurs 2-3

Välkomna till årskurs 2-3 på Neglinge skola

I årskurs 2 bygger vi vidare på de gruppindelningar som arbetats fram under under årskurs F-1. Eleverna flyttar upp till den stora gula skolbyggnaden kallad Gulan. Lärare och pedagoger samarbetar för att skapa en så trygg och balanserad övergång från F-1 som möjligt. Även årskurs 3 har klassrum i Gulan, stora gula skolhuset.

I årskurs 2 och 3 arbetar vi ämnesfokuserat med tvålärarsystem där respektive lärare har olika ämnesansvar och undervisar i båda klasserna. Pedagogerna följer sina grupper under två år. Tillsammans med övriga pedagoger samarbetar vi både kring elevernas undervisning och tar gemensamt ansvar för deras sociala utveckling. Skola och fritids samverkar under hela skoldagen och bidrar till att barnen känner sig trygga.

Trygghet och tillit

På Neglinge skola bygger vi trygghet i skolan genom att möjliggöra möten mellan elever, klasser och årskurser. Det handlar om att lära känna varandra. Rastverksamheten är full av utmanande aktiviteter, allt utomhus. Mobiltelefonerna är undanlagda hela skoldagen. Lärarna och andra stöttande pedagoger samarbetar med varandra och Trygghetsgruppen och Elevhälsoteamet kring grupp- och individstärkande insatser. Allt för att skapa förutsättningar för arbetsro och fokusering för stabila sociala möten och studiefokus. Att coacha våra elever och lyfta fram deras styrkor och förmågor går som en röd tråd genom lärandet i alla årskurser.

Omvärldsorienterat lärande

Barn har olika sätt att lära sig! För att ge varje barn möjlighet till optimal inlärning strävar vi efter att möta varje barns individuella sätt att lära. Pedagogerna har kunskap om bedömning och feedback för att nå maximal progression.

Den enskilde pedagogens coachning av eleven är direkt avgörande för djupinlärning samt för kunskapen om vad nästa utmaning består av för att nå de högre omdömena och betygen. Under skoldagen har vi olika

Utomhusundervisning i idrott, naturvetenskap och friluftsliv kombineras med många besök i närområdet i samarbete med lokal museer, bibliotek och föreningsliv. Varje år går skolan in i ett ”Skapande Skola” projekt som handlar om dans, sång, film eller konst. Dessutom samarbetar vi med Kulturhuset Dieselverkstaden i Sickla som erbjuder scenkonst, filmvisning, workshops och kulturvandringar.

Hållbar utveckling handlar lika mycket om natur och miljö som hur vi förhåller oss till kultur, samhälle, teknik och ekonomi. Alla elever får tidigt kunskaper om hur dessa delar hänger ihop och får tidigt träna sig i att ta ett personligt ansvar för att vilja förbättra och inte förbruka vår jord. Vartannat år deltar vi i projektet Hållbar Utmaning, där vi genom åren vunnit många priser för innovativa lösningar och uppfinningar.

Hållbar utmaning.jpg

Sidan uppdaterades: