Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Årskurs 2-3

Välkomna till år 2-3

I åk 2 bygger vi vidare på de gruppindelningar med barn i samma årskurs och som arbetats fram under år F-1. Eleverna mellanlandar i en mindre skolbyggnad framför de äldre skolbyggnaderna kallad Lill-Gulan, för att övergången från F-1 till de äldre skolbarnens gård och undervisning ska bli så trygg och smidig som möjlig. Vår kompetenta resurslärare samarbetar med lärare och övriga pedagoger för att skapa en så trygg och balanserad övergång som möjligt. Resursläraren finns i första hand till för de barn som behöver extra stöd. Åk 3 huserar i det äldre, stora gula skolhuset.

I åk 2 och 3 arbetar vi ämnesfokuserat med tvålärarsystem där respektive lärare har olika ämnesansvar och undervisar i båda klasserna. Pedagogerna följer sina grupper under två år. Tillsammans med övriga pedagoger samarbetar vi både kring elevernas undervisning och tar gemensamt ansvar för deras sociala utveckling. Skola och fritids samverkar under hela skoldagen och bidrar till att barnen känner sig trygga hos oss.

Trygghet och tillit

På Neglinge skola bygger vi trygghet i skolan genom att möjliggöra möten mellan elever, klasser och årskurser. Det handlar om att lära känna varandra. Rastverksamheten är full av utmanande aktiviteter, allt utomhus. Mobiltelefonerna är undanlagda hela skoldagen. Lärarna och andra stöttande pedagoger samarbetar med varandra och Trygghetsgruppen och Elevhälsoteamet kring grupp- och individstärkande insatser. Allt för att skapa förutsättningar för arbetsro och fokusering för stabila sociala möten och studiefokus. Att coacha våra elever och lyfta fram deras styrkor och förmågor går som en röd tråd genom lärandet upp till årskurs 6.

Omvärldsorienterat lärande

Barn har olika sätt att lära sig! För att ge varje barn möjlighet till optimal inlärning strävar vi efter att möta varje barns individuella sätt att lära. Pedagogerna har kunskap om bedömning och feedback för att nå maximal progression.

Den enskilde pedagogens coachning av eleven är direkt avgörande för djupinlärning samt för kunskapen om vad nästa utmaning består av för att nå de högre omdömena och betygen. Under skoldagen har vi olika

Utomhusundervisning i idrott, naturvetenskap och friluftsliv kombineras med många besök i närområdet i samarbete med lokal museer, bibliotek och föreningsliv. Varje år går skolan in i ett ”Skapande Skola” projekt med Kulturrådet som handlar om dans, sång, film eller konst, i år samarbetar vi med muséet Hamn i Fisksätra, som lär oss om Slaget vid Stäket bl a. Dessutom samarbetar vi med Kulturhuset Dieselverkstaden i Sickla som erbjuder oss scenkonst, filmvisning, workshops och kulturvandringar.

Hållbar utveckling handlar lika mycket om natur och miljö som hur vi förhåller oss till kultur, samhälle, teknik och ekonomi. Alla elever får tidigt kunskaper om hur dessa delar hänger ihop och får tidigt träna sig i att ta ett personligt ansvar för att vilja förbättra och inte förbruka vår jord. Vartannat år deltar vi i projektet Hållbar Utmaning, där vi genom åren vunnit många priser för innovativa lösningar och uppfinningar.

Hållbar utmaning.jpg

Sidan uppdaterades: