Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Nyfiken på omvärlden

På Neglinge skola upptäcker vi omvärlden genom naturvetenskap, matematik och teknik tillsammans med våra egna väl inarbetade inriktningar Friluftslivspedagogik och Inlärning med rörelse

På Neglinge skola upptäcker vi omvärlden genom naturvetenskap, matematik och teknik tillsammans med våra egna väl inarbetade inriktningar Friluftslivspedagogik och Inlärning med rörelse.

Naturvetenskap

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet kring ljusfenomenens rörelse över himlavalvet. Utifrån egna observationer, utforskande av närmiljön och enkla experiment vill vi skapa förståelse för kunskaper om naturen, samhället och hur människan fungerar. Både om kroppens funktion såväl som en del i samspel med natur och miljö. Eleverna får undersöka och pröva olika tankar, mäta, väga och erfara krafter, ämnens egenskaper och flera arbetsområden på utflykter i närområdet, under friluftsmoment och i samverkan med matematik, slöjdämnet och teknik. Med NTA-lådor (Naturvetenskap och Teknik för alla) möjliggör vi spännande arbete med experiment och laborationer inom både naturvetenskap och teknik. Undervisningen syftar till att konkretisera och skapa förståelse för olika matematiska och naturvetenskapliga fenomen och uttryck.

Friluftslivspedagogik

En del av vår profil med inriktning mot naturvetenskap bygger på vårt arbete med friluftslivspedagogik genom att återkommande erbjuda ett arbetssätt som bygger på upplevelsebaserat lärande utomhus med utgångspunkten friluftsliv. Vi vill främja elevernas behov av kunskap, rörelse och gemenskap i den fantastiska natur som omger vår skola. Givetvis besöker vi även vår egen Skolskog! Läs mer här.

Skapande Teknik

Vi arbetar med estetiska lärprocesser i såväl Teknik som i flera ämnen med att få eleverna att uppleva, skapa och tolka föremål, konstruktioner, bilder och musik. Vi integrerar digitala verktyg i arbetet även i dessa ämnen för maximal inlärning. Arbetet kopplas ihop med större projekt inom fritids, med allt från kojbyggen i skolskogen till gestaltning av hur vi vill utveckla vår skolgård.

Vernissage 2 F-1 150624 500x300.jpg

Inlärning med rörelse

Vår naturvetenskaplig utomhusprofil är kompletterad med vår pedagogiska inriktning Inlärning med rörelse, där vi arbetar aktivt för att skapa många tillfällen till rörelse under skoldagen, både i klassrum och under raster. Vi vet både utifrån erfarenhet och ny forskning att barn som får röra sig har lättare att lära och koncentrera sig, blir mer kreativa samt får lättare att fatta egna beslut och ökad självkänsla. Läs mer här.

Dynamisk matematik

På Neglinge skola har vi länge arbetat med att göra eleverna nyfikna och engagerade genom att utgå från olika problem, med matematik som ett sätt att lösa problemen. Vi arbetar både laborativt och reflekterande med mycket diskussioner om hur vi kan lösa olika problem på olika sätt, med för- och nackdelar. Detta i kombination med vår upplevelsebaserade NTA-undervisning samt utomhuspedagogik, ger en naturlig och konkret ingång för ökad förståelse för det abstrakta, matematiska språket. Läs mer här.

Sidan uppdaterades: