Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyfiken på omvärlden

På Neglinge skola upptäcker vi omvärlden genom naturvetenskap, matematik och teknik tillsammans med våra egna väl inarbetade inriktningar Friluftslivspedagogik och Inlärning med rörelse

På Neglinge skola upptäcker vi omvärlden genom naturvetenskap, matematik och teknik tillsammans med våra egna väl inarbetade inriktningar Friluftslivspedagogik och Inlärning med rörelse.

Naturvetenskap

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet kring ljusfenomenens rörelse över himlavalvet. Utifrån egna observationer, utforskande av närmiljön och enkla experiment vill vi skapa förståelse för kunskaper om naturen, samhället och hur människan fungerar. Både om kroppens funktion såväl som en del i samspel med natur och miljö. Eleverna får undersöka och pröva olika tankar, mäta, väga och erfara krafter, ämnens egenskaper och flera arbetsområden på utflykter i närområdet, under friluftsmoment och i samverkan med matematik, slöjdämnet och teknik. Med NTA-lådor (Naturvetenskap och Teknik för alla) möjliggör vi spännande arbete med experiment och laborationer inom både naturvetenskap och teknik. Undervisningen syftar till att konkretisera och skapa förståelse för olika matematiska och naturvetenskapliga fenomen och uttryck.

Friluftslivspedagogik

En del av vår profil med inriktning mot naturvetenskap bygger på vårt arbete med friluftslivspedagogik genom att återkommande erbjuda ett arbetssätt som bygger på upplevelsebaserat lärande utomhus med utgångspunkten friluftsliv. Vi vill främja elevernas behov av kunskap, rörelse och gemenskap i den fantastiska natur som omger vår skola. Givetvis besöker vi även vår egen Skolskog! Läs mer här.

Skapande Teknik

Vi arbetar med estetiska lärprocesser i såväl Teknik som i flera ämnen med att få eleverna att uppleva, skapa och tolka föremål, konstruktioner, bilder och musik. Vi integrerar digitala verktyg i arbetet även i dessa ämnen för maximal inlärning. Arbetet kopplas ihop med större projekt inom fritids, med allt från kojbyggen i skolskogen till gestaltning av hur vi vill utveckla vår skolgård.

Vernissage 2 F-1 150624 500x300.jpg

Inlärning med rörelse

Vår naturvetenskaplig utomhusprofil är kompletterad med vår pedagogiska inriktning Inlärning med rörelse, där vi arbetar aktivt för att skapa många tillfällen till rörelse under skoldagen, både i klassrum och under raster. Vi vet både utifrån erfarenhet och ny forskning att barn som får röra sig har lättare att lära och koncentrera sig, blir mer kreativa samt får lättare att fatta egna beslut och ökad självkänsla. Läs mer här.

Dynamisk matematik

Med dynamiska matematik skapar vi en undervisning som väcker nyfikenhet, glädje och intresse för ämnet. Med utgångspunkt i det konkreta och visuella vill vi göra matematiken spännande och utmanande. Matematik är så mycket mer än siffror, regler och formler. Läs mer här.

Sidan uppdaterades: