Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Årskurs F-1

Välkomna till Neglinge skola och F-1!

Välkomna till Neglinge skola och F-1

På Neglinge samarbetar en lärare tillsammans med en fritidspedagog och eventuellt andra resurspedagoger för att skapa en helhetsdag för samtliga elever med lärande både i undervisning och fritidsverksamhet. Eleverna arbetar i såväl helklass som i mindre grupper. Vi arbetar utifrån varje elevs unika behov och utveckling genom att möta dem där de befinner sig, både kunskapsmässigt och socialt.

F-1 ute.jpg

Trygghet och tillit

På Neglinge skola bygger vi trygghet i skolan genom att möjliggöra möten mellan elever, klasser och årskurser. Det handlar om att lära känna varandra. Rastverksamheten är full av utmanande aktiviteter, allt utomhus. Mobiltelefonerna är undanlagda hela skoldagen. Lärare och pedagoger samarbetar med varandra och Trygghetsgruppen och Elevhälsoteamet kring grupp- och individstärkande insatser. Allt för att skapa förutsättningar för arbetsro och studiefokus. Att coacha våra elever och lyfta fram deras styrkor och förmågor går som en röd tråd genom lärandet i alla årskurser.

Omvärldsorienterat lärande

Barn har olika sätt att lära sig! För att ge varje barn möjlighet till optimal inlärning strävar vi efter att möta varje barns individuella sätt att lära. Pedagogerna har kunskap om bedömning och feedback för en maximal progression.

Den enskilde pedagogens coachning av eleven är direkt avgörande för djupinlärning samt för kunskapen om vad nästa utmaning består av för att nå de högre omdömena och betygen. Under skoldagen har vi olika former av undervisning för en varierad och lustfylld skoldag.

Utomhusundervisning i idrott, naturvetenskap och friluftsliv kombineras med många besök i närområdet i samarbete med lokala muséer, bibliotek och föreningsliv. Varje år går skolan in i ett ”Skapande Skola” projekt som handlar om dans, sång, film eller konst. Dessutom samarbetar vi med Kulturhuset Dieselverkstaden i Sickla som erbjuder oss scenkonst, filmvisning, workshops och kulturvandringar.

Hållbar utveckling handlar lika mycket om natur och miljö som hur vi förhåller oss till kultur, samhälle, teknik och ekonomi. Alla elever får tidigt kunskaper om hur dessa delar hänger ihop och får tidigt träna sig i att ta ett personligt ansvar för att vilja förbättra och inte förbruka vår jord. Vartannat år deltar vi i projektet Hållbar Utmaning, där vi vunnit många priser för innovativa lösningar och uppfinningar.

Sidan uppdaterades: