Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunikativ matematik

Med kommunikativ matematik skapar vi en undervisning som väcker nyfikenhet, glädje och intresse för ämnet. Med utgångspunkt i det konkreta och visuella vill vi göra matematiken spännande och utmanande. Matematik är så mycket mer än siffror, regler och formler.

Undervisning baserad på forskning

Vår undervisning är baserad på forskning om hur elever lär sig bäst. Flera av lärarna har genomfört forskningsprojekt i sin egen undervisning och kommit fram till framgångsfaktorer i undervisningen.
Vi använder oss av metoder från Japan och Singapore, som är två av de länder som lyckas bäst i internationella kunskapsmätningar.
Kommunikativ undervisning i helklass ger eleverna möjlighet att reflektera och lära sig av varandra.
Matematiklärarna inom rektorsområdet träffas regelbundet för att utveckla och samarbeta kring undervisningen.
För att ytterligare utveckla vår undervisning använder vi ett läromedel som bygger på resultatet av flera års samarbete mellan forskare och lärare i forskningsprojektet (“Framtidens läromedel” på Mälardalens högskola.

Sidan uppdaterades: