Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Årskurs 4-5

På mellanstadiet samarbetar vi i ett arbetslag, där både ämneslärare, resurspersoner, fritidspersonal och speciallärare ingår. Ämneslärarna fokuserar på att vara experter på 2-3 ämnen. Alla har lärarlegitimation och många års lärarerfarenhet. Alla elever har sin trygghet i sin årskursgrupp som leds av en mentor. Vi arbetar sedan i mindre grupper efter behov, vilket vi vet utvecklar elevernas lärande positivt.

Information, individuella utvecklingsplaner och samarbete föräldrar

All information såsom nyheter, veckobrev och dokumentation av lärandet får du via vår digitala plattform InfoMentor. Dokumentationen består av bedömningar på arbetsområden, resultat på prov och läxförhör samt betyg på kunskapskrav.

Samtalet som kraft i att skapa förståelse och visa respekt för varandras olikheter tar plats i Neglinge skolas pedagogik. Alla elever har en individuell utvecklingsplan. Planen är ett dagligt verktyg för eleven att uppnå de nationella målen. Den är en självklar bas vid elevens utvecklingssamtal och ligger till grund för den skriftliga informationen till eleverna och er föräldrar. Utvecklingssamtalen leds av eleverna själva. Detta för att de ska bli tidigt bli medvetna om och få inflytande över sitt lärande och ta ansvar för sin utveckling.

Alla lärare och personal som eleven möter under skoldagen, deltar på utvecklingssamtalen, vilket våra förstelärare har skrivit om i en prisbelönt artikel kallad Fjädern, läs gärna här. Samt här: Fjäder artikel utveckla-skolan-nr-9-2020.pdf

Vi ser föräldrar som en självklar och viktig del för oss och vi vet att med er hjälp når vi de bästa resultaten för eleverna. Vi har täta kontakter med er via veckobrev, föräldramöten, skolråd, mejl och telefonsamtal.

Trygghet och tillitNeglinge skola foto Jenny frejing 9.jpg

På Neglinge skola bygger vi trygghet i skolan genom att möjliggöra möten mellan elever, klasser och årskurser. Det handlar om att lära känna varandra. Rastverksamheten är full av utmanande aktiviteter, allt utomhus. Mobiltelefonerna är undanlagda hela skoldagen. Pedagoger samarbetar med varandra och med Trygghetsgruppen samt Elevhälsoteamet kring grupp- och individstärkande insatser. Allt för att skapa förutsättningar för arbetsro och fokusering för stabila sociala möten och studiefokus. Att coacha våra elever och lyfta fram deras styrkor och förmågor går som en röd tråd genom lärandet upp till årskurs 5.

Omvärldsorienterat lärande

Barn har olika sätt att lära sig! För att ge varje barn möjlighet till optimal inlärning strävar vi efter att möta varje barns individuella sätt att lära. Vi pedagoger har kunskap om bedömning och feedback för en maximal progression.

Den enskilde pedagogens coachning av eleven är direkt avgörande för djupinlärning samt för kunskapen om vad nästa utmaning består av för att nå de högre omdömena och betygen. Under skoldagen har vi olika former av undervisning för en varierad och lustfylld skoldag.

Utomhusundervisning i idrott, naturvetenskap och friluftsliv kombineras med många besök i närområdet i samarbete med lokal museer, bibliotek och föreningsliv. Varje år går skolan in i ett ”Skapande Skola” projekt med Kulturrådet som handlar om dans, sång, film eller konst, i år samarbetar vi med muséet Hamn i Fisksätra, som lär oss om Slaget vid Stäket bl a. Dessutom samarbetar vi med Kulturhuset Dieselverkstaden i Sickla som erbjuder oss scenkonst, filmvisning, workshops och kulturvandringar.

Hållbar utveckling handlar lika mycket om natur och miljö som hur vi förhåller oss till kultur, samhälle, teknik och ekonomi. Alla elever får tidigt kunskaper om hur dessa delar hänger ihop och får tidigt träna sig i att ta ett personligt ansvar för att vilja förbättra och inte förbruka vår jord. Vartannat år deltar vi i projektet Hållbar Utmaning, där vi genom åren vunnit många priser för innovativa lösningar och uppfinningar.

Sidan uppdaterades: