Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Friluftslivspedagogik

friluftsliv_Neglinge.jpg

Vår naturvetenskapliga utomhusprofil är kompletterad med friluftslivspedagogik genom att vi återkommande erbjuder ett arbetssätt som bygger på upplevelsebaserat lärande utomhus med utgångspunkten friluftsliv. Vi vill främja elevernas behov av kunskap, rörelse och gemenskap i den fantastiska natur som omger vår skola.

Samtliga årskurser 1-6 har schemabrytande heldagar inom friluftsliv med skiftande innehåll. Åk 6 kommer att avsluta läsåret med Hajk.

Dessutom finns det löpande inslag. Förskoleklass har "Upplevelser i skogsmiljö" under skoltid, onsdagar 3 ggr per månad. Fritids kommer att ha "Upplevelser i skogsmiljö" på fredagar 1-2 ggr per månad för både F-1 och 2-3.

Skolskog

Vi är först ut i Nacka kommun med en egen "skolskog". En skolskog är ett avgränsat område som efter överenskommelse med markägaren disponeras av skolan för lektioner och utevistelser. Målet med en skolskog är att den ska bidra till ökad måluppfyllelse av läroplanens mål inom alla ämnen och ökade kunskaper om ur alla aspekter hållbart brukade skogar, deras ekosystemtjänster och roll i samhället. Vår skolskog är avtalad med Nacka kommun och hur vi arbetar i den pedagogiskt är under upparbetande.

Sidan uppdaterades: