Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Tekniska störningar i passersystem till Nackas idrottshallar. Vi arbetar med att lösa problemet men troligtvis kommer det innebära problem med belysningen på Boovallen och Skuru IP, inpassering till sporthallar och tillgång till förråd och material i sporthallarna under helgen.

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Inlärning genom rörelse

Vi satsar på inlärning genom rörelse!

Vi satsar på inlärning genom rörelse!

Vår naturvetenskapliga utomhusprofil är kompletterad med vår pedagogiska inriktning Inlärning med rörelse, där vi arbetar aktivt för att skapa många tillfällen till rörelse under skoldagen, både i klassrum och under raster. Vi vet både utifrån erfarenhet och ny forskning att barn som får röra sig har lättare att lära och koncentrera sig.

Bild inlärning rörelse.png

Neglinge skolas satsningar på rörelse

Extra motorikträning

Vi låter samtliga elever i F-klasserna screenas i ett motoriskt test vid skolstart. De elever som har behov av extra motorisk träning erbjuds sedan “kulgymnastik” 1ggr/vecka. Finns behov fortsätter stödet även i senare årskurser.

Extra simstöd

Vi erbjuder extra simundervisning under skoltid till de elever som inte når simkraven för respektive årskurs.

Uppstyrd rastverksamhet

Rasterna skall bjuda in till rörelse och aktivitet. Förutom våra uppstyrda aktiviteter ger vi eleverna möjlighet till spontan lek och roliga spel.

Rörelse varje dag

Neglinge skola arbetar aktivt för att skapa många tillfällen till rörelse under skoldagen både i klassrummet och under raster. Dessutom har vi många återkommande traditioner/inslag i rörelsens tecken.

Rörelse i undervisningen / Brainbreaks

På de teoretiska lektionerna finns återkommande inslag av rörelser i den ordinarie undervisningen samt olika “brainbreaks”/ rörelsepauser.

Ökade studieresultat

Studier visar att vid rörelse och motion blir inlärningen effektivare. Rörelse gör bland annat att vi känner lust, blir lugnare och kan koncentrera oss bättre. Barn som rör på sig och leker får också en bättre motorisk förmåga. Forskningen visar att detta leder till bättre skolresultat, ett bättre socialt mående och därmed bättre förutsättningar i framtiden.
Fysisk aktivitetet/rörelse gör:

  • att barn får bättre koncentrationsförmåga och självkänsla
  • så att hjärnans alla program fungerar bättre och att hela hjärnan arbetar effektivare
  • dig mer kreativ och du får lättare att fatta beslut -ger nya hjärnceller och bättre minne.Sidan uppdaterades: