Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Aktuellt

Nya Skurubron börjar byggas i höst

Den italienska entreprenören Itinera S.p.A. vann uppdraget att bygga den nya Skurubron i Nacka, samt bygga om trafikplatserna Skuru och Björknäs. Byggarbetena startar hösten 2019.

Nu öppnar vi nya platser för infartsparkering i Orminge

På måndag morgon den 12 november är Nacka kommun på plats vid infartsparkeringen ”Fickan” klockan 6.30 till 8.00. Vi bjuder på kaffe och berättar om utvecklingen i Orminge.

Flytt av Preem möjliggör Ältas utveckling till ännu mer småstad

Preem-macken ligger idag i Älta gård, nära bostäder, förskola, skola och fritidsverksamhet. När Älta växer bli avståndet mellan människor och drivmedel alltför nära. Kommunen och Preem är överens om att en flytt till ny plats är nödvändig.

Samråd och granskningar

Samråd Tattby station

Detaljplan för upprustning av Saltsjöbanan avseende Tattby station, Tattby 39:1 m.fl., Saltsjöbaden, Nacka kommun.

Granskning - Tollarehöjden

Ändring av detaljplan för Tollarehöjden (Tollare berg) fastigheten Tollare 1:384 och del av 1:16 i Boo är utställt för granskning.

Granskning -Ändring av detaljplan för del av Velamsund, Sångfågelvägen m.fl. vägar inom Riset (Område B) i Boo (DP536), Nacka kommun

Syftet med ändring av detaljplan för del av Velamsund Sångfågelvägen m.fl. vägar inom Riset (DP536) är att begränsa antalet lägenheter per huvudbyggnad. Planändringen innebär att det för merparten av fastigheterna inom området införs en bestämmelse som reglerar att högst två bostadslägenheter får inrymmas per huvudbyggnad. För fastigheter vars huvudbyggnader fått bygglov för fler än två bostadslägenheter införs särskilda bestämmelser för att dessa inte ska bli planstridiga. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.