Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vanliga frågor och svar om dricksvatten

124

Är vattnet hårt eller mjukt?


Svar:

Hårdheten på dricksvattnet är ett mått på kalcium- och magnesiumhalten i vattnet. Hårdhetsgraden på vattnet i Nacka ligger mellan 4–6 dH (tyska hårdhetsgrader) och räknas som mjukt. Det innebär att du kan dosera tvätt-, disk- och rengöringsmedel enligt den lägsta anvisningen på produktens förpackning.

Hårdhetsgradering Hårdhet
0 - 2,1 mycket mjukt
2,1 - 4,9 mjukt
4,9 - 9,8 medelhårt
9,8 - 21 hårt
över 21 mycket hårt
Fick du svar på din fråga?
41

Vad har vattnet för pH och vad är det?


Svar:

pH är ett mått på hur många väte- och hydroxidjoner som finns i vattnet. pH-värdet visar om vattnet är surt eller basiskt. Vattnet i Nacka är aningen basiskt med ett pH-värde på drygt 8.

Fick du svar på din fråga?
35

Var kommer vattnet ifrån?


Svar:

Nacka vatten och avfall köper dricksvatten från Stockholm Vatten och Avfall. Stockholm har två vattenverk, ett i Norsborg och ett på Lovön. Dricksvattnet som produceras i vattenverken kommer från Mälaren.

Fick du svar på din fråga?
21

Kan man använda varmvatten från kranen till mat och dryck?


Svar:

Nej, det ska man inte göra. Det kalla vattnet är ett livsmedel som måste klara de gränsvärden för dricksvatten som Livsmedelsverket sätter upp. Varmvatten däremot klassas inte som ett livsmedel och kontrolleras därför inte.

Det finns en risk att varmvattnet löser ut koppar från ledningarna eller innehåller bakterier. Värm därför istället alltid kallvatten till matlagning och dryck. Små barn är extra känsliga för koppar – gör därför aldrig barnmat eller välling på vatten från varmvattenkranen utan värm alltid kallvatten.

Fick du svar på din fråga?
21

Vattnet är vitt, vad är fel?


Svar:

Vatten innehåller luft som bildar mikrobubblor när det tappas upp. Det är helt ofarligt att dricka och blir klart om man låter vattnet rinna en stund. Fenomenet uppstår framförallt vintertid då vattnet är kallare än vanligt.

Fick du svar på din fråga?
20

Varför kloreras dricksvattnet?


Svar:

Innan vattnet pumpas ut på ledningsnätet från vattenverket behandlas det med UV-ljus som är ett desinfektionsmedel mot exempelvis parasiter. Därefter tillsätts en liten mängd klor för att säkerställa att dricksvattnet fortsätter att ha hög kvalitet ända fram till kranen. Kloret klingar snabbt av ute i ledningsnätet och de små halter som finns kvar när vattnet når konsument är helt ofarliga.

Fick du svar på din fråga?
20

Jag har inget varmvatten, var ska jag vända mig?


Svar:

Nacka vatten och avfall levererar dricksvatten till fastighetsgräns, det vill säga enbart kallt vatten. Inom fastigheten värms sedan vattnet upp med hjälp av exempelvis en varmvattenberedare.

Bor du i flerbostadshus och inte har något varmvatten gör du en felanmälan till värden eller fastighetsförvaltaren.

Fick du svar på din fråga?
20

Vattnet är brunt eller gult, vad är fel?


Svar:

Med tiden kan rost bildas i järnledningar. I samband med reparationsarbeten eller stora vattenuttag kan avlagringar lossna från ledningarna. Då blir vattnet brunt eller gult och ibland kan man se synliga partiklar. Det ser oaptitligt ut men är inte farligt att dricka. Spola i kranen en stund så brukar det försvinna. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Fick du svar på din fråga?
18

Finns det risk att dricksvattnet i Nacka tar slut?


Svar:

Nej, vattnet tar inte slut. Nackas dricksvatten kommer från Mälaren, som är en så kallad ytvattentäkt. Vattnet som tas därifrån påverkar inte vattennivån i sjön utan motsvarar bara en bråkdel av den mängd vatten som naturligt rinner ut i Saltsjön.

Däremot går det åt mycket energi och kemikalier att producera dricksvatten, och torra somrar när många använder stora mängder vatten samtidigt kan vattenverken bli överbelastade. Därför ska man alltid tänka på att använda vattnet smart och inte slösa på dricksvatten i onödan.

Här kan du läsa mer om hur du kan använda vattnet smart och hållbart

Fick du svar på din fråga?
18

Varför kommer gränsvärden för PFAS i dricksvatten att skärpas?


Svar:

I september 2020 skärpte EFSA (Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) bedömning om hur mycket PFAS som man kan få i sig utan att det kan vara skadligt för hälsan. Det innebär att även Livsmedelsverket, som är Sveriges kontrollmyndighet för dricksvatten, behöver revidera de nuvarande gränsvärdena. Det vatten som distribueras till Nacka från Stockholm Vatten och avfall ligger långt under Livsmedelsverkets nuvarande gränsvärden.

Läs mer om gränsvärden för PFAS på Stockholm Vatten och Avfalls webb

På Livsmedelsverket kan du läsa mer om PFAS i dricksvatten

Fick du svar på din fråga?
14

Jag är orolig att jag blir magsjuk av dricksvattnet, vad ska jag göra?


Svar:

Nacka Vatten och avfall tar fler än 100 vattenprover årligen på olika platser i kommunen, och vi följer noga att dricksvattnet håller en god kvalitet när det når konsument.

Det kan hända att det kommer in bakterier i ledningarna som gör att man blir magsjuk, men det är ovanligt. Om det skulle hända blir många sjuka samtidigt inom samma område. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss:

E-post: kundservice@nvoa.se
Telefon: 08-718 90 00

Fick du svar på din fråga?
14

Är det för höga värden av PFAS i Nackas dricksvatten?


Svar:

Dricksvattnet i Nacka ligger långt under dagens åtgärdsgräns för PFAS. Gränsvärden kommer troligen att sänkas efter bedömning från den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), men Livsmedelsverket har inte ännu beslutat om nya gränsvärden i Sverige. I Nacka köper vi allt vatten från Stockholm vatten och avfall som undersöker PFAS i vattnet. Nacka vatten och avfall analyserar inte efter PFAS eftersom det kommer från råvattnet och är inget som tillkommer längs vägen från vattenverket.

Läs mer om hur Stockholm vatten och avfall arbetar med PFAS

Fick du svar på din fråga?
13

Vattnet har konstig smak eller lukt, vad är fel?


Svar:

Det är ganska vanligt att dålig smak och lukt beror på ledningarna inne på den egna fastigheten, men ibland kan det även beror på dålig omsättning av vattnet ute i ledningarna.

Prova att spola alla kranar i huset samtidigt med kallt vatten i ca 10–15 minuter. Om det inte hjälper, hör gärna med dina grannar om dom har samma problem, om så är fallet gör en anmälan till Nacka vatten och avfall eller ring kundservice på telefon 08-718 90 00

Fick du svar på din fråga?
9

Varför blir vattnet inte kallt?


Svar:

Temperaturen i Nackas dricksvatten varierar med årstiden. På sommaren kan vattnet bli något varmare än på vintern. Det beror på att vi får vårt dricksvatten från Stockholm, som tar vatten från Mälaren. När vattentemperaturerna i Mälaren stiger på sommaren får också dricksvattnet som lämnar vattenverken en högre temperatur. När hösten kommer och temperaturen sjunker blir även dricksvattnet kallare.

Om du vill ha kallare vatten på sommaren, ställ in en kanna med vatten i kylskåpet så har du alltid kallt vatten. På det sättet kan du också spara på dricksvattnet eftersom du inte behöver låta kranen stå och rinna för att vattnet ska bli riktigt kallt.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: