Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Borra brunn

Den här guiden gäller inom områden där det inte krävs tillstånd för att borra vattenbrunn.
 1. Behöver du tillstånd?

  Börja med att kontrollera om din fastighet ligger inom ett område där det krävs tillstånd för att borra en ny brunn. Dessa ligger i norra och sydöstra Boo, där belastningen på grundvattnet är mycket stor. Det pågår planering för att fastigheterna i de här områdena ska kunna anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Tillståndsplikten gäller i områdena:

  • Eols udde
  • Vikingshill-Sommarbo
  • Dalvägen-Gustavsviksvägen
  • Mjölkudden-Gustavsviks gård
  • Solbrinken-Grundet (området söder om Värmdöleden)

  Klicka i blåmarkerade områden på kartan om du är osäker på var områdena ligger. Det går också att zooma i kartan.

  Kontakta Stadsbyggnadsservice om du är osäker om ifall tillståndsplikten gäller för din fastighet.

  Om du behöver tillstånd, se Guiden för att söka tillstånd för dricksvattenbrunn.

 2. Skaffa dig kunskap

  Skaffa dig kunskap om borrning av brunnar, till exempel via webbinformationen från SGU (Sveriges geologiska undersökning).

  Riktlinjer om avstånd:

  • Mellan grundvattentäkter och avloppsanläggningar ska det vara minst 20 meter. Större avstånd kan krävas beroende på typ av avloppsanläggning, placering i terrängen och markförhållanden.
   Du hittar information i guiden Anlägga enskilt avlopp.
  • Grundvattentäkten ska helst placeras mer än 30 meter från enskilda borrade vattentäkter eller energibrunnar på grannfastigheter.
  • Om din fastighet ligger nära salt vatten bör brunnen placeras så långt från vattnet som möjligt.
 3. Anlita konsult och entreprenör!

  Diskutera placeringen av brunnen med din brunnsborrare. Om det inte krävs tillstånd så kräver kommunen inte en certifierad borrare, men rekommenderar att du kontaktar ett borrföretag som är certifierade för brunnsborrning enligt RISE Certifiering.

  Kommunen rekommenderar att de komponenter som ingår är typgodkända för dricksvattenbrunnar och att borrningen utförs enligt Normbrunn -16.

 4. Vad händer sedan?

  • När brunnen är brunnsborraren skyldig att skicka borrprotokoll till SGU:s brunnsarkiv.
  • Efter borrning bör du göra en normal kemisk vattenanalys, inklusive klorid och radon, och en mikrobiologisk undersökning av dricksvattnet.

Sidan uppdaterades: