Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tillstånd för egen dricksvattenbrunn

Normalt krävs inget tillstånd för att borra en grundvattentäkt (brunn) på egen tomt, men på grund av brist på grundvatten har tillståndsplikt införts inom delar av Boo.
 1. Behöver du tillstånd?

  Ligger din fastighet inom område där det krävs tillstånd för att borra en ny brunn? Så är det i några områden i norra och sydöstra Boo, där belastningen på grundvattnet är mycket stor. Det pågår planering för att fastigheterna i de här områdena, som till stor del är tidigare fritidshus, ska kunna anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Tillståndsplikten gäller i områdena:

  • Eols udde
  • Vikingshill-Sommarbo
  • Dalvägen-Gustavsviksvägen
  • Mjölkudden-Gustavsviks gård
  • Solbrinken-Grundet (området söder om Värmdöleden)

  Klicka i blåmarkerade områden på kartan om du är osäker på var områdena ligger. Det går också att zooma i kartan.

  För att få tillstånd att borra en brunn i ett område med vattenbrist krävs att vattenuttaget från brunnen begränsas. En vattenmätare ska installeras för att kontrollera hur mycket som tas ut.

  Kontakta Stadsbyggnadsservice om du är osäker om ifall tillståndsplikten gäller för din fastighet.

 2. Skaffa dig kunskap

  Skaffa dig kunskap om borrning av brunnar, till exempel via webbinformationen från SGU (Sveriges geologiska undersökning).

  Riktlinjer om avstånd:

  • Mellan grundvattentäkter och avloppsanläggningar ska det vara minst 20 meter. Större avstånd kan krävas beroende på typ av avloppsanläggning, placering i terrängen och markförhållanden.
  • Grundvattentäkten ska helst placeras mer än 30 meter från enskilda borrade vattentäkter eller energibrunnar på grannfastigheter.
  • Om din fastighet ligger nära salt vatten bör brunnen placeras så långt från vattnet som möjligt.

  Ska du även anlägga ett enskilt avlopp, ansök om det samtidigt!
  Du hittar information i guiden Anlägga enskilt avlopp.

 3. Hämta ansökningsblankett och tomtkarta!

  Ladda ner blanketten och gå igenom den. På blanketten ser du vilka uppgifter du behöver fylla i.

  Det är viktigt att du tar reda på var dina grannar har sina dricksvattenbrunnar, energibrunnar och avloppsanläggningar och att du markerar dem på en karta. Du ska också rita in var du tänker borra din egen brunn och var din avloppsanläggning ska vara.

  Ansökan om tillstånd - hämta blankett

  Du kan hämta en tomtkarta för din fastighet utan kostnad via
  kommunens webbkarta.
  Skriv in fastighetsbeteckningen i sökfältet! Om du får träffar av olika slag - välj "Fastighet". Därefter kan du ladda ner kartan i pdf-format och skriva ut den.
  Du kan också kontakta Stadsbyggnadsservice för att få en tomtkarta.

 4. Anlita konsult och entreprenör!

  Kontakta ett brunnsborrningsföretag med certifierade borrare. enligt RISE Certifiering. Diskutera placeringen av brunnen.

  Ingående komponenter ska vara typgodkända och borrningen ska utföras enligt Normbrunn -16.

 5. Skicka in din ansökan!

  Fyll i och skicka in ansökan. Var noga med att få med alla ritningar och övriga handlingar! Tänk på att en korrekt ifylld blankett förenklar handläggningen och förkortar handläggningstiden!

 6. Vad händer sen?

  • När din ansökan är komplett skickar miljöenheten ut ett brev till berörda grannar för att ge dem möjlighet att lämna synpunkter.
  • När du har fått ett skriftligt beslut om tillstånd kan du börja borra din brunn. Läs igenom och kontrollera vad som står i ditt tillstånd, till exempel begränsning av vattenuttaget!
  • Om krav har ställts på att en vattenmätare ska installeras, ska den läsas av varje kvartal och journalföras. Förbrukningen ska rapporteras in varje år till Nacka kommun.
  • Miljöenheten skickar dig en faktura för vårt arbete med din ansökan. Avgiften framgår av kommunens tillsynstaxa. Avgiften är reducerad om ansökan för grundvattentäkt prövas samtidigt som ansökan om enskilt avlopp.
  • När brunnen är borrad ska du skicka en kopia av brunnsprotokollet till Nacka kommun. Brunnsborraren är även skyldig att lämna motsvarande uppgifter till SGU:s brunnsarkiv.
  • Efter borrning bör du göra en normal kemisk vattenanalys, inklusive klorid och radon, och en mikrobiologisk undersökning av dricksvattnet.

Sidan uppdaterades: