Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgifter för enskilt vatten- och avlopp

Du som ansöker om om enskilda vatten- och avloppslösningar, ska betala en avgift enligt kommunens tillsynstaxa.

Avgiften är bestämd för att täcka kommunens faktiska kostnader, för handläggningen i ärendet.

Se kommunens miljötaxa

Sidan uppdaterades: