Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Särskilda studier

Digitala verktyg i lärprocessen - drar skolan nytta av dem?

Mats Östling från Education Analytics berättade på Kvalitetsdagen 2018 om den studie som han och Jan Hylén nyligen gjort på uppdrag av utbildningsnämnden.

Mats Östling har lång erfarenhet vad gäller digital kompetens och gav oss en lägesbild. Hur det ser ut i Nacka idag? Hur vi kommer vidare? Den aktuella studien är gjord i grundskolan – lärdomar och tankar om hur vi ska arbeta framöver är användbara för alla verksamheter.
Du kan ta del av studien här

I studien användes en modell för digital kompetens som tagits fram inom ett forskningsprojekt inom EU, DigComp, som innehåller ett mycket omfattande ramverk. Under workshopen arbetade deltagarna med matriser för de områden som bedömdes som mest intressanta, nämligen problemlösning och kreativitet.

Matriserna hittar du i länklistan nedan. Matriserna kan förskolor och skolor nu använda i sitt utvecklingsarbete med digital kompetens. Tanken är att varje enhet funderar över kriterierna och hur dessa kan förstås utifrån den egna verksamheten.

Sidan uppdaterades: