Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Särskilda studier

Elevers möjligheter att utveckla digital kompetens i gymnasieskolorna i Nacka kommun

Såväl EU som OECD har identifierat digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser som medborgare behöver för att klara sig väl i samhället. Läroplaner och kursplaner har därför fått förstärkta skrivningar om digital kompetens i skolan och regeringen har också beslutat om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet.

Med anledning av detta har utbildningsnämnden beslutat att undersöka hur förskolor och skolor arbetar med att stödja den digitala kompetensen. Under 2017 genomfördes en studie om hur grundskolorna i Nacka arbetar för att stödja den digitala kompetensen hos eleverna och under 2018 genomfördes en liknande studie i förskolorna.

Under 2019 har nu gymnasieskolornas arbete på detta område undersökts av Vilna AB som nu presenterar en studie om sina resultat och som bifogas denna tjänsteskrivelse; ”Elevers möjligheter att utveckla digital kompetens i gymnasieskolorna i Nacka kommun”. Studien bygger på intervjuer med skolledare, andra nyckelpersoner, lärare och elever. Samtliga gymnasieskolor med undantag för Nacka Enskilda gymnasium har deltagit i studien. NTI-gymnasiet startade sin verksamhet i Nacka höstterminen 2019 och har därför inte deltagit i studien.

Sidan uppdaterades: