Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Särskilda studier

Förädlingsvärden i grundskolan

Utbildningsnämnden i Nacka har beställt en studie kring förädlingsvärden i grundskolan. Här kan du ta del av studien.

Utbildningsnämnden i Nacka har beställt en studie kring förädlingsvärden i grundskolan. Förädlingsvärden är ett mått på skolkvalitet som visar hur stor del av elevers prestationer som kan tillskrivas deras skolor. En skola har ett högt förädlingsvärde om eleverna får högre betyg eller provresultat i årskurs nio än vad man kan förvänta sig utifrån deras studieresultat i årskurs sex och deras bakgrund. Förädlingsvärdet liknar SALSA-måttet, men är också annorlunda på flera punkter. Exempelvis tar SALSA inte hänsyn till elevernas tidigare resultat i årskurs 6.

Studien om förädlingsvärden är ett viktigt steg för att utveckla mer relevanta kvalitetsmått. Detta är ett arbete som utbildningsnämnden i Nacka bedrivit flera år och vi har tidigare tagit fram förädlingsvärden för gymnasieskolorna. För att dra nytta av underlaget kommer resultaten att diskuteras med varje rektor och med huvudmännen.

Studien beräknar förädlingsvärden baserade på betyg och nationella prov i årskurs nio för de tre ämnena engelska, matematik och svenska. Beräkningarna görs på elevnivå med data från SCB.

Ta del av studien

Du kan ta del av studien genom att klicka på länken nedan.
Länk till studien Förädlingsvärden i grundskolan (PDF-dokument, 4,4 MB)

Sidan uppdaterades: