Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Särskilda studier

Studie trygghet i skolan

Strategirådet har, tillsammans med Vilna AB, under hösten 2020 gjort en kartläggning av trygghetsarbetet i grundskolorna verksamma i Nacka kommun, såväl fristående som kommunala.

Kartläggningen har gjorts på uppdrag av Nacka kommun. Det övergripande syftet har varit att ge en överblick över dels hur trygghetsarbetet ser ut på en övergripande nivå i grundskolorna i kommunen, dels att få en bild av vad skolorna uppfattar är sina styrkor, förbättringsområden och utmaningar i arbetet med att säkerställa trygghet för alla elever i skolan.

I digitala intervjuer har skolorna beskrivit sina styrkor och svagheter i sitt främjande, förebyggande och åtgärdande trygghetsarbete med utgångspunkt i en översikt över vad som skolmyndigheter och forskning pekar ut som framgångsfaktorer. I denna rapport presenteras resultaten från kartläggningen.

Trygghetsstudien 2020 läs eller ladda ner studien


.

Sidan uppdaterades: