Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

VågaVisa

Observationsrapporter

Vad innebär en observation?

Verksamheten i förskolor och skolor i Nacka observeras regelbundet av pedagoger från andra kommuner. Observationen görs enligt en metodbok, och är liksom enkätundersökningen till föräldrar och elever en del i utvärderingssamarbetet VÅGA VISA.

Observationerna genomförs av erfarna pedagoger och skolledare med pedagogisk högskoleutbildning. Observatörerna bildar lag som besöker en skola i en annan kommun. Observationerna utgår från läroplanerna och gäller följande målområden:

  • Normer och värden
  • Utveckling och lärande/kunskaper
  • Ansvar och inflytande för barn/elever
  • Bedömning och betyg (endast grund-, sär- och gymnasieskola)
  • Styrning och ledning

Observatörerna skriver en rapport där de beskriver och bedömer skolans arbete och resultat inom målområden, baserat på

  • Observationer i verksamheten
  • Intervjuer med elever, personal och skolledning samt samtal med barn
  • Skolans styrdokument

Observationsrapporter

Vi redovisar endast rapporter från de tre senaste åren, vilket innebär att det inte finns rapporter för alla förskolor och skolor.

Sidan uppdaterades: