Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
VågaVisa

Observationsrapporter

Vad innebär en observation?

Verksamheten i förskolor och skolor i Nacka observeras regelbundet av pedagoger från andra kommuner. Observationen görs enligt en metodbok, och är liksom enkätundersökningen till föräldrar och elever en del i utvärderingssamarbetet VÅGA VISA.

Observationerna genomförs av erfarna pedagoger och skolledare med pedagogisk högskoleutbildning. Observatörerna bildar lag som besöker en skola i en annan kommun. Observationerna utgår från läroplanerna och gäller följande målområden:

  • Normer och värden
  • Utveckling och lärande/kunskaper
  • Ansvar och inflytande för barn/elever
  • Bedömning och betyg (endast grund-, sär- och gymnasieskola)
  • Styrning och ledning

Observatörerna skriver en rapport där de beskriver och bedömer skolans arbete och resultat inom målområden, baserat på

  • Observationer i verksamheten
  • Intervjuer med elever, personal och skolledning samt samtal med barn
  • Skolans styrdokument

Observationsrapporter

Vi redovisar endast rapporter från de tre senaste åren, vilket innebär att det inte finns rapporter för alla förskolor och skolor. Under pandemin genomfördes inga observationer varför det tyvärr är ett glapp på några år. De första observationerna efter pandemin är från våren 2022.

Sidan uppdaterades: