Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Boende med särskilt stöd

Boende med stöd

För den som inte klarar av att bo hemma på grund av en funktionsnedsättning finns det olika typer av boenden med stöd:

Träningslägenhet kan beviljas när en vuxen har svårt att klara ett boende med eget kontrakt. Man måste också ha behov av och ta emot boendestöd i lägenheten.

Stödboende finns för vuxna som till viss del kan bo självständigt och består av flera lägenheter nära varandra. Där finns personal tillgänglig på dagtid.

Gruppbostad är till för vuxna med mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Här erbjuds service, stöd och omvårdnad alla tider på dygnet.

Serviceboendet har, i likhet med gruppbostaden, tillgång till gemensamma måltider, samt personligt stöd och omvårdnad vissa tider på dygnet.

Bostad med särskild service för barn och unga innebär att de bor tillsammans med personal dygnet runt, men har mycket kontakt med sina föräldrar, syskon och andra närstående.

Särskilt boende för äldre ger alla hjälpinsatser som behövs i det dagliga livet och där finns personal dygnet runt. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om boende med stöd.

Kontaktfamilj

Familjer kan på frivillig basis ta emot ett eller flera barn i sitt hem och erbjuda dem att ta del av familjens vardag, aktiviteter och intressen. Familjen ger barnet möjlighet till fler relationer och kan fungera som ett extra nätverk. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om kontaktfamilj.

Korttidsvistelse

Personer med funktionsnedsättning kan tillfälligt få vistas på ett korttidshem, hos en korttidsfamilj eller i lägerverksamhet. Syftet är att ge personen möjlighet till rekreation och miljöombyte. Korttidsvistelsen kan också vara en möjlighet till avlastning för anhöriga. Om en person som är i behov av vård och omsorg bor varannan vecka i korttidsboende och varannan vecka hemma kallas det för växelvård. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om korttidsvistelse.

Sidan uppdaterades: