Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Individuellt särskilt stöd

Case manager

Personer över 18 år med en funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller missbruksproblem kan ansöka om en Case Manager, eller särskild resursperson. För unga vuxna, upp till 30 år, finns insatsen som en servicefunktion där även anhöriga kan ansöka för en närståendes räkning. För personer äldre än 30 år är insatsen behovsprövad. En Case Manager kan också hjälpa till med samordning av insatser mellan socialtjänst, beroendevård, psykiatri, försäkringskassa och andra myndigheter.

Ansökan för personer över 30 år görs till socialtjänsten. Ansökan för unga vuxna, 18-30 år, görs direkt till projektledaren: 08-718 90 68.

Här kan du läsa mer om Case manager.

Kontaktperson

Kontaktperson enligt LSS är ett icke-professionellt stöd som ges av en person som kan hjälpa till med personliga angelägenheter och att bryta isolering genom samvaro och fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen kan också vara förespråkare för personen i olika mindre komplicerade situationer. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om kontaktperson.

Ledsagarservice

Insatsen syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning. Ledsagarservice kan ges för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet, eller för att bara promenera. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om ledsagarservice.

God man eller förvaltare

En god man eller förvaltare fungerar som ett ombud, som kan hjälpa till att betala räkningar, ta kontakt med myndigheter eller ansöka om olika bidrag. En god man alltid måste ha huvudmannens tillstånd när det gäller olika åtgärder, medan en förvaltare själv kan bestämma om exempelvis hans eller hennes ekonomi. Det är Tingsrätten som bedömer och fattar beslut om god man eller förvaltare. Kontakta Överförmyndarenheten direkt via kommunens växel.

Här kan du läsa mer om god man och förvaltare.

IP- Individuell plan

Personer med insatser enligt LSS ska erbjudas en plan där man tillsammans med biståndshandläggaren går igenom både beslutade insatser och önskat framtida stöd. Kontakta handläggaren på socialtjänsten.

SIP- Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan (SIP) är till för dem som har stöd från både socialtjänsten och sjukvården. Det är en plan där man tillsammans med de olika verksamheterna bestämmer gemensamma mål och vem som hjälper till med vad. Även Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen kan vara med. Kontakta vårdgivaren eller handläggaren på socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om samordnad individuell plan.

Personligt ombud

Den som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning som medför stora problem i vardagen, kan kostnadsfritt få ett personligt ombud. Ombudet arbetar oberoende av myndigheter och andra verksamheter, och kan ge råd och bistå i att få den hjälp man enligt lag har rätt till.

Här kan du läsa mer om personligt ombud.

Kontakt

Gertrud Magnusson
08-718 77 22 eller skicka ett sms 070-431 77 22
gertrud.magnusson@nacka.se

Syn- och hörselinstruktör

Kommunens heminstruktör arbetar för att öka tryggheten och säkerheten för den som har en syn- och/eller hörselskada, och kan förmedla kontakter med ögonläkare, hörcentral, ögonläkare och syncentral.

Frida Ambros, heminstruktören, telefon: 070-431 84 83.

Här kan du läsa mer om syn- och hörselinstruktör.

Öppna mötesplatser för personer med funktionsnedsättning


Öppna mötesplatser för äldre

Lusthuset
Telefon 08-747 72 07
Utövägen 6, Orminge

Nacka Forum
Telefon: 08-555 94 880
Forumvägen 14, Entré J på plan 1, våning 15.

Öppna mötesplatser för personer med funktionsnedsättning

Café Lyktan
Telefon: 08-718 91 86
Paviljongvägen 5, Björknäs

För unga vuxna mellan 18 och 35 år finns egna träffar och aktiviteter på Café Lyktan, kontakta Marianne Lund, 070-431 90 88.

Träffpunkten
Telefon: 08-718 84 87
Fisksätra Torg 13, Saltsjöbaden

Söndagsklubben för dem mellan 13 och 25 år
Telefon: 08-718 75 87
Fritidsgården 2:an, Granitvägen 2 

Här kan du läsa mer om öppna mötesplatser för personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades: